1050-AC Brunssum-20171110

Heeft u verder nog vragen en opmerkingen m.b.t. de dienstverlening van SGL?
 
Uw voornaam
H.J.
Uw achternaam
Heinsen
Uw geboortedatum
 
Locatie
AC Brunssum
Invuldatum
20171110
1. Sluit het activiteitenprogramma voldoende aan op wat u nodig heeft?
Nee
2. Heeft u de mogelijkheid om een afwisselend activiteitenaanbod te volgen?
Soms
3. Heeft u behoefte aan regelmatig vernieuwing van het activiteitenaanbod?
Ja
4. Motiveren de medewerkers u bij het deelnemen aan activiteiten?
Nee
5. Is de kwaliteit van de beschikbare apparatuur en materialen voldoende? Denk hierbij aan computers, sportapparatuur, gereedschap, etc.
Ja
6. Krijgt u voldoende begeleiding en/of ondersteuning bij de activiteiten waaraan u deelneemt?
Ja
Heeft u nog opmerkingen over de dagactiviteiten? Vul dat hieronder in.
1. Persoonlijk zou ik andere activiteiten willen, zoals hersentraining. 4. Komt allemaal uit mijzelf.
7. Behandelen medewerkers u met respect?
Soms
8. Zijn medewerkers geïnteresseerd in u als persoon? (Bijvoorbeeld levensloop, familie, etc.)
Soms
9. Vind u dat er voldoende contact is tussen de begeleiding van het activiteitencentrum en uw mantelzorger/partner?
nvt
10. Komen medewerkers gemaakte afspraken na?
nvt
11. Wordt u naar tevredenheid geholpen als u een vraag heeft?
nvt
12. Gaan medewerkers deskundig om met uw beperking en de gevolgen daarvan?
nvt
13. Behandelen vrijwilligers u met respect?
nvt
14. Tonen vrijwilligers interesse in u als persoon?
nvt
Heeft u nog opmerkingen over de medewerkers/vrijwilligers? Vul dat hieronder in.
9 - 14 Kan ik geen antwoord op geven.
15. Wordt u tijdig geïnformeerd over wijzigingen/gebeurtenissen op uw locatie?
Nee
16. Kunt u meepraten over aankomende veranderingen op uw locatie?
Nee
17. Heeft u informatie gekregen over hoe u een formele klacht moet indienen als u niet tevreden bent?
Nee
Heeft u nog opmerkingen over de informatieverstrekking? Vul dat hieronder in.
 
18. Kunt u samen met uw begeleider invulling geven aan uw zorgplan en waar nodig wijzigen?
Ja
19. Heeft u voldoende overleg over uw zorgplan?
Ja
20. Bent u voldoende op de hoogte van de inhoud van uw zorgplan?
Ja
21. Worden de afspraken en acties uit uw zorgplan nagekomen?
Ja
Heeft u nog opmerkingen over uw SGL zorgplan? Vul dat hieronder in.
 
22. Heeft u het gevoel dat u medewerkers in vertrouwen kunt nemen?
Ja
23. Voelt u zich op uw gemak in het activiteitencentrum?
Ja
24. Vind u dat medewerkers goed inspelen bij zaken als pesten, agressie, lastig vallen?
Meestal
25. Vind u het gebouw veilig? Denk aan valgevaar, vluchtwegen, brandveiligheid.
Ja
Heeft u nog opmerkingen over de veiligheid? Vul dat hieronder in.
 
26. Is het gebouw aangepast aan uw beperkingen? Denk aan toiletten, rustruimtes, hulpmiddelen.
Ja
27. Bent u tevreden over het aanbod van eten en drinken in het AC?
Ja
28. Vind u dat het gebouw voldoende schoon is?
Ja
Heeft u nog opmerkingen over het gebouw of de voeding? Vul dat hieronder in.
 
29. Zou u het activiteitencentrum van SGL aanbevelen bij familie, vrienden of kennissen?
Nee
30. Als u het activiteitencentrum van SGL een cijfer mocht geven op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer zou u dan geven? Een 1 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent heel erg goed.
7
Wat zou SGL moeten verbeteren om een hoger cijfer te krijgen?
ABN praten. Er wordt veel dialect gepraat, wat ik niet goed versta.