1140-AC Havikstraat-20170905

Heeft u verder nog vragen en opmerkingen m.b.t. de dienstverlening van SGL?
cliënten binnen dit centrum worden echt mens vriendelijk opgevangen (mens gerichte zorg)
Uw voornaam
H.E.
Uw achternaam
Verkuijlen-Wolters
Uw geboortedatum
 
Locatie
AC Havikstraat
Invuldatum
20170905
1. Sluit het activiteitenprogramma voldoende aan op wat u nodig heeft?
nvt
2. Heeft u de mogelijkheid om een afwisselend activiteitenaanbod te volgen?
nvt
3. Heeft u behoefte aan regelmatig vernieuwing van het activiteitenaanbod?
nvt
4. Motiveren de medewerkers u bij het deelnemen aan activiteiten?
nvt
5. Is de kwaliteit van de beschikbare apparatuur en materialen voldoende? Denk hierbij aan computers, sportapparatuur, gereedschap, etc.
nvt
6. Krijgt u voldoende begeleiding en/of ondersteuning bij de activiteiten waaraan u deelneemt?
nvt
Heeft u nog opmerkingen over de dagactiviteiten? Vul dat hieronder in.
Mevr neemt geen deel aan activiteiten binnen dit centrum, komt alleen voor C.C.R.
7. Behandelen medewerkers u met respect?
Ja
8. Zijn medewerkers geïnteresseerd in u als persoon? (Bijvoorbeeld levensloop, familie, etc.)
Ja
9. Vind u dat er voldoende contact is tussen de begeleiding van het activiteitencentrum en uw mantelzorger/partner?
Ja
10. Komen medewerkers gemaakte afspraken na?
Ja
11. Wordt u naar tevredenheid geholpen als u een vraag heeft?
Ja
12. Gaan medewerkers deskundig om met uw beperking en de gevolgen daarvan?
Soms
13. Behandelen vrijwilligers u met respect?
Ja
14. Tonen vrijwilligers interesse in u als persoon?
Ja
Heeft u nog opmerkingen over de medewerkers/vrijwilligers? Vul dat hieronder in.
Niet alle medewerkers kunnen van alles op de hoogte zijn.
15. Wordt u tijdig geïnformeerd over wijzigingen/gebeurtenissen op uw locatie?
Ja
16. Kunt u meepraten over aankomende veranderingen op uw locatie?
Ja
17. Heeft u informatie gekregen over hoe u een formele klacht moet indienen als u niet tevreden bent?
Ja
18. Kunt u samen met uw begeleider invulling geven aan uw zorgplan en waar nodig wijzigen?
Ja
19. Heeft u voldoende overleg over uw zorgplan?
Nee
20. Bent u voldoende op de hoogte van de inhoud van uw zorgplan?
Ja
21. Worden de afspraken en acties uit uw zorgplan nagekomen?
Ja
Heeft u nog opmerkingen over uw SGL zorgplan? Vul dat hieronder in.
 
22. Heeft u het gevoel dat u medewerkers in vertrouwen kunt nemen?
Ja
23. Voelt u zich op uw gemak in het activiteitencentrum?
Ja
24. Vind u dat medewerkers goed inspelen bij zaken als pesten, agressie, lastig vallen?
Ja
25. Vind u het gebouw veilig? Denk aan valgevaar, vluchtwegen, brandveiligheid.
Nee
Heeft u nog opmerkingen over de veiligheid? Vul dat hieronder in.
 
26. Is het gebouw aangepast aan uw beperkingen? Denk aan toiletten, rustruimtes, hulpmiddelen.
Ja
27. Bent u tevreden over het aanbod van eten en drinken in het AC?
Ja
28. Vind u dat het gebouw voldoende schoon is?
Nee
Heeft u nog opmerkingen over het gebouw of de voeding? Vul dat hieronder in.
toiletten ruiken vaker onfris.
29. Zou u het activiteitencentrum van SGL aanbevelen bij familie, vrienden of kennissen?
Ja
30. Als u het activiteitencentrum van SGL een cijfer mocht geven op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer zou u dan geven? Een 1 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent heel erg goed.
8
Wat zou SGL moeten verbeteren om een hoger cijfer te krijgen?
Het kan altijd beter.