1143-AC Maastricht-20181026

Uw voornaam
 
Uw achternaam
 
Uw geboortedatum
 
Locatie
AC Maastricht
Invuldatum
20181026
1. Sluit het activiteitenprogramma voldoende aan op wat u nodig heeft?
Ja
2. Heeft u de mogelijkheid om een afwisselend activiteitenaanbod te volgen?
Ja
3. Heeft u behoefte aan regelmatig vernieuwing van het activiteitenaanbod?
Nee
4. Motiveren de medewerkers u bij het deelnemen aan activiteiten?
Nee
5. Is de kwaliteit van de beschikbare apparatuur en materialen voldoende? Denk hierbij aan computers, sportapparatuur, gereedschap, etc.
Nee
6. Krijgt u voldoende begeleiding en/of ondersteuning bij de activiteiten waaraan u deelneemt?
Soms
Heeft u nog opmerkingen over de dagactiviteiten? Vul dat hieronder in.
Computers zijn te klein, te weinig personele begeleiding
7. Behandelen medewerkers u met respect?
Soms
8. Zijn medewerkers geïnteresseerd in u als persoon? (Bijvoorbeeld levensloop, familie, etc.)
Soms
9. Vind u dat er voldoende contact is tussen de begeleiding van het activiteitencentrum en uw mantelzorger/partner?
Nee
10. Komen medewerkers gemaakte afspraken na?
Nee
11. Wordt u naar tevredenheid geholpen als u een vraag heeft?
Soms
12. Gaan medewerkers deskundig om met uw beperking en de gevolgen daarvan?
Nee
13. Behandelen vrijwilligers u met respect?
Soms
14. Tonen vrijwilligers interesse in u als persoon?
Meestal
Heeft u nog opmerkingen over de medewerkers/vrijwilligers? Vul dat hieronder in.
Vrijwilligers hebben meer respect en begrip voor mij. Ze behandelen mij volwassener dan personeel
15. Wordt u tijdig geïnformeerd over wijzigingen/gebeurtenissen op uw locatie?
Meestal
16. Kunt u meepraten over aankomende veranderingen op uw locatie?
Nee
17. Heeft u informatie gekregen over hoe u een formele klacht moet indienen als u niet tevreden bent?
Ja
Heeft u nog opmerkingen over de informatieverstrekking? Vul dat hieronder in.
Over klachten melden zegt personeel, het zit in jouw klapper, word niet persoonlijk over gepraat.
18. Kunt u samen met uw begeleider invulling geven aan uw zorgplan en waar nodig wijzigen?
Ja
19. Heeft u voldoende overleg over uw zorgplan?
Nee
20. Bent u voldoende op de hoogte van de inhoud van uw zorgplan?
Ja
21. Worden de afspraken en acties uit uw zorgplan nagekomen?
Nee
Heeft u nog opmerkingen over uw SGL zorgplan? Vul dat hieronder in.
Ik accepteer geen discriminatie
22. Heeft u het gevoel dat u medewerkers in vertrouwen kunt nemen?
Nee
23. Voelt u zich op uw gemak in het activiteitencentrum?
Ja
24. Vind u dat medewerkers goed inspelen bij zaken als pesten, agressie, lastig vallen?
Nee
25. Vind u het gebouw veilig? Denk aan valgevaar, vluchtwegen, brandveiligheid.
Meestal
Heeft u nog opmerkingen over de veiligheid? Vul dat hieronder in.
Veiligheid is redelijk goed, maar bij extreme gevaren zoals brand niet
26. Is het gebouw aangepast aan uw beperkingen? Denk aan toiletten, rustruimtes, hulpmiddelen.
Nee
27. Bent u tevreden over het aanbod van eten en drinken in het AC?
Ja
28. Vind u dat het gebouw voldoende schoon is?
Nee
Heeft u nog opmerkingen over het gebouw of de voeding? Vul dat hieronder in.
1 schoonmaker krijgt het gebouw niet volledig schoon , vloeren zijn volgens mij niet meer schoon te krijgen. Pluimpje voor Math de schoonmaker
29. Zou u het activiteitencentrum van SGL aanbevelen bij familie, vrienden of kennissen?
Nee
30. Als u het activiteitencentrum van SGL een cijfer mocht geven op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer zou u dan geven? Een 1 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent heel erg goed.
Wat zou SGL moeten verbeteren om een hoger cijfer te krijgen?
Schoon gebouw, menselijker volwassenere behandeling
Heeft u verder nog vragen en opmerkingen m.b.t. de dienstverlening van SGL?
meer personele tijd voor de cliënten