1254-BZW Parkstad-20171026

Wat zou SGL moeten verbeteren om een hoger cijfer te krijgen?
Eigenlijk heb ik geen verbeterpunten. Mijn huidige begeleidster speelt in op mijn behoeftes etc. Ze weet precies hoe ik in elkaar zit en wat ik nodig heb. Dat is erg fijn, omdat ik zo blijf groeien. Wel vind ik het met Standby spannend, omdat ik bang ben dat ik dan misschien begeleiding ga krijgen van een ander. Terwijl die vertrouwensband enzo voor mij juist erg belangrijk is. Dus ik hoop dat er met sommige wensen, omdat dit beter is voor de cliënten, rekening wordt gehouden.
Uw voornaam
P.C.W.
Uw achternaam
Brunenberg
Uw geboortedatum
 
Locatie
BZW Parkstad
Invuldatum
26/10/2017
1. Kunt u zich beter redden door de ondersteuning van Begeleid Zelfstandig Wonen?
Ja
2. Sluit de ondersteuning aan bij wat u nodig heeft?
Ja
3. Zorgt de ondersteuning door Begeleid Zelfstandig Wonen ervoor, dat uw partner/mantelzorger (deels) ontlast wordt?
Ja
4. Ondersteunt Begeleid Zelfstandig Wonen u bij de organisatie van uw huishouden?
Ja
5. Ondersteunt Begeleid Zelfstandig Wonen u bij het regelen en/of op orde houden van uw post/administratie/financiën?
Ja
6. Krijgt u hulp bij het ondersteunen en/of uitbreiden van uw sociale contacten?
Ja
7. Begeleidt Begeleid Zelfstandig Wonen u bij uw dagbesteding/ werk/vrije tijd?
Ja
Heeft u nog opmerkingen over uw zelfredzaamheid? Vul dat hieronder in.
Ik ben heel erg tevreden, mijn begeleidster is erg belangrijk voor me.
8. Behandelen medewerkers u met respect?
Ja
9. Zijn medewerkers geïnteresseerd in u als persoon (levensloop, familie, etc.)?
Ja
10. Vind u dat er voldoende contact is tussen de begeleiding van Begeleid Zelfstandig Wonen en uw mantelzorger/partner?
Ja
11. Komen medewerkers gemaakte afspraken na?
Ja
12. Wordt u naar tevredenheid geholpen als u een vraag heeft?
Ja
13. Gaan medewerkers deskundig om met uw beperking en de gevolgen daarvan?
Ja
Heeft u nog opmerkingen over de medewerkers? Vul dat hieronder in.
Mijn begeleidster ziet vaak zonder dat ik iets hoef te zeggen, hoe het met me gaat en speelt daar goed op in. We hebben een goede klik. Ik voel me erg op het gemak en dat vind ik belangrijk.
14. Wordt u tijdig geïnformeerd over wijzigingen/gebeurtenissen met betrekking tot begeleiding?
Ja
15. Kunt u in het algemeen meepraten over veranderingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de begeleiding?
Ja
16. Heeft u informatie gekregen over hoe u een formele klacht moet indienen als u niet tevreden bent?
Ja
Heeft u nog opmerkingen over de informatievoorziening binnen SGL?
 
18. Kunt u samen met uw begeleider invulling geven aan uw zorgplan en waar nodig wijzigen?
Ja
19. Heeft u voldoende overleg over uw zorgplan?
Ja
20. Bent u voldoende op de hoogte van de inhoud van uw zorgplan?
Ja
21. Worden de afspraken en acties uit uw zorgplan nagekomen?
Ja
Heeft u nog opmerkingen over uw SGL zorgplan? Vul dat hieronder in.
 
22. Heeft u het gevoel dat u medewerkers in vertrouwen kunt nemen?
Ja
23. Voelt u zich op uw gemak tijdens de begeleidingsmomenten? 
Ja
24. Vind u dat medewerkers goed inspelen bij zaken als pesten, agressie, lastig vallen?
Ja
Heeft u nog opmerkingen over de veiligheid? Vul dat hieronder in.
Mijn begeleidster is mijn vertrouwenspersoon en ik durf alles bij haar kwijt. Dat is belangrijk voor me, omdat ik het normaal gesproken wel moeilijk vindt om me uit te spreken.
25. Zou u begeleid zelfstandig wonen van SGL aanbevelen bij familie, vrienden of kennissen?
Ja
26. Als u Begeleid Zelfstandig Wonen van SGL een cijfer mocht geven op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer zou u dan geven? Een 1 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent heel erg goed.
9
Heeft u verder nog vragen en opmerkingen m.b.t. de dienstverlening van SGL?
Nee, ik ben blij met de zorg die SGL mij biedt. Ik heb een indicatie dagbesteding voor het BZW café, maar verder wordt die niet ingezet.