1365 – Logopedie Professional – 11-11-2016

Voornaam
annemiek
Achternaam
verheijen
Invuldatum
11/11/2016
Vakgroep
Logopedie Professional
Geeft je werk je voldoening?
helemaal niet
Heb je voldoende tijd om je werk voor IMZ goed te doen?
voldoende
Hoe ervaar je de rapportage/administratieve last?
heel zwaar
Zijn de faciliteiten (denk aan werkomgeving, apparatuur) op orde?
slecht
Is voldoende duidelijk wat er van je verwacht wordt in je werk?
voldoende
Zijn de randvoorwaarden (scholing, coaching vanuit management) aanwezig om jezelf te ontwikkelen?
kan beter
In welke mate heb je invloed op de invulling van je werk?
veel
Is er genoeg deskundigheid aanwezig op de vakgroep om de zorgvraag te kunnen beantwoorden?
jawel
Ben je tevreden over het nakomen van werkafspraken met het zorgteam?
tevreden
Hoe ervaar je de samenwerking binnen de vakgroep?
neutraal
Hoe ervaar je de samenwerking met andere vakgroepen?
neutraal
Hoe ervaar je de samenwerking met het zorgteam? (zorgmanager en zorgteam)
goed
Zijn er voldoende geplande overlegmomenten m.b.t. cliƫnten?
ja
Zijn de geplande overlegmomenten m.b.t. cliƫnten effectief?
ja
Wordt de samenwerking met zorgteams en andere vakgroepen voldoende gefaciliteerd?
ja
Geef hier je oordeel van 1 tot 5 over de kwaliteit van de geleverde diensten van de vakgroep. (1=laagst, 5=hoogst)
3
Wat zou je graag anders willen?
geen commentaar
Heb je nog opmerkingen?
geen commentaar