1384 – Psychologie Professional – 17-11-2016

Voornaam
Gaby
Achternaam
van den Ham
Invuldatum
17/11/2016
Vakgroep
Psychologie Professional
Geeft je werk je voldoening?
neutraal
Heb je voldoende tijd om je werk voor IMZ goed te doen?
voldoende
Hoe ervaar je de rapportage/administratieve last?
is te doen
Zijn de faciliteiten (denk aan werkomgeving, apparatuur) op orde?
neutraal
Is voldoende duidelijk wat er van je verwacht wordt in je werk?
ruim voldoende
Zijn de randvoorwaarden (scholing, coaching vanuit management) aanwezig om jezelf te ontwikkelen?
absoluut
In welke mate heb je invloed op de invulling van je werk?
redelijk
Is er genoeg deskundigheid aanwezig op de vakgroep om de zorgvraag te kunnen beantwoorden?
absoluut
Ben je tevreden over het nakomen van werkafspraken met het zorgteam?
ontevreden
Hoe ervaar je de samenwerking binnen de vakgroep?
uitstekend
Hoe ervaar je de samenwerking met andere vakgroepen?
goed
Hoe ervaar je de samenwerking met het zorgteam? (zorgmanager en zorgteam)
neutraal
Zijn er voldoende geplande overlegmomenten m.b.t. cliënten?
kan beter
Zijn de geplande overlegmomenten m.b.t. cliënten effectief?
ja
Wordt de samenwerking met zorgteams en andere vakgroepen voldoende gefaciliteerd?
kan beter
Geef hier je oordeel van 1 tot 5 over de kwaliteit van de geleverde diensten van de vakgroep. (1=laagst, 5=hoogst)
3
Wat zou je graag anders willen?
Ik zou graag willen dat op diverse afdelingen meer ruimte is voor structurele momenten om moeilijke casuïstiek of gedragsproblemen te bespreken. Daarbij zou ik graag willen dat de meeste zorgteams meer draagkracht zouden hebben om non-farmacologische interventies uit te kunnen voeren. Ik zou graag willen dat de organisatie mee rop de hoogte is van de kennis en kunde binnen de vakgroep psychologie. Met betrekking tot de werkomstandigheden merk ik dat het fijner zou zijn als iedere discipline een laptop of tablet zou hebben. Het is vaak moeilijk op enkele locaties om een werkplek te vinden. Daarbij is tijdens het overleg een beperkte mogelijkheid tot het inzien van de dossier, omdat er maar een paar tablets beschikbaar zijn.
Heb je nog opmerkingen?
Ik merk dat mijn voldoening voor mijn werk voor een groot deel gedrukt wordt, omdat zorgteams vaak niet in staat zijn om de gemaakte werkafspraken uit te voeren. Het werk van de psycholoog binnen de verpleeghuissector bestaat grotendeels uit mediatieve behandeling. Dit betekent dat het zorgteam mijn instrument is om de cliënt te behandelen. De meeste zorgteams zijn overbelast waardoor ze vaak onvoldoende in staat zijn interventies uit te voeren. Het voelt vaak erg vervelend om het zorgteam met "nog een last" op te zadelen, hoewel het voor de cliënt belangrijk is. Voor een meer positievere noot ben ik erg blij met de mogelijkheid die ik heb gekregen om mij binnen Cicero Zorggroep te ontplooien. Ik heb ruimte en een financiële bijdrage gekregen om een opleiding te volgen waar ik binnen het werk, maar ook als persoon me verder heb kunnen ontwikkelen.