1542 – Over Logopedie – 22-11-2016

Voornaam
Geen
Achternaam
Naam
Invuldatum
22/11/2016
Wat is jouw vakgroep?
Psychologie
Vakgroep
Over Logopedie
Heb je een goed beeld van wat de behandelaar kan betekenen voor je cliënten?
zeker
Zijn de behandelaars goed bereikbaar?
Zeer eens
Ben je tevreden over de snelheid van inzet van de behandeling?
zeer ontevreden
Voel je je betrokken en serieus genomen door de behandelaar?
absoluut
Krijg je voldoende uitleg over handelingen en advies van de behandelaar?
ja
Is het duidelijk wat de behandelaar van je verwacht?
absoluut
Vindt er voldoende afstemming plaats om te bepalen of je ook aan deze verwachting kan voldoen?
ja
Voel je je ondersteund in je werk door de behandelaar?
absoluut
Wordt de samenwerking met zorgteams en andere vakgroepen voldoende gefaciliteerd?
absoluut
Ben je tevreden over het nakomen van werkafspraken door de behandelaars?
absoluut
Zijn de behandelaars in voldoende mate /effectief aanwezig op de afdeling?
eens
Zijn de (genodigde) behandelaars voldoende voorbereid en betrokken bij het zorgleefplan en de uitwerking van de afspraken hieruit?
absoluut
Ben je tevreden over de continuïteit van de zorgverlening/de beschikbaarheid van de vakgroep?
zeer tevreden
Ben je tevreden over de duidelijkheid en volledigheid van de rapportage van de behandelaar?
zeer tevreden
Heb je genoeg tijd om af te stemmen met behandelaars?
voldoende
Hoe tevreden ben je over de werkwijze van de behandelaar?
zeer tevreden
Hoe ervaar je de samenwerking met de behandelaars?
zeer tevreden
Geef het werk van de vakgroep op de afdeling een cijfer van 1 tot 5 (1=laagst, 5=hoogst)
5
Wat zou je graag anders willen?
vanwege het werken op meerdere locaties zijn logopedisten niet altijd in staat om aanwezig te zijn bij ZLP-besprekingen. Dit zou vaker van toegevoegde waarde kunnen zijn om meer toelichting te geven op de slik- en communicatieadviezen.
Heb je nog opmerkingen?
de samenwerking tussen psychologie en logopedie vraat nauwelijks direct contact. Wanneer nodig zijn de logopedisten goed te bereiken via telefoon of e-mail. Ik heb geen zicht op de aanwezigheid op de afdeling, daar logopedisten en psychologen niet dagelijks op één bepaalde afdeling zijn. Vanuit het ECD is voldoende inzichtelijk wat logopedisten adviseren in de communicatie met de cliënten. Tijdens ZLP-besprekingen zijn ze goed in staat dit toe te lichten.