1545 – Over Artsen – 22-11-2016

Voornaam
Geen
Achternaam
Naam
Invuldatum
22/11/2016
Wat is jouw vakgroep?
Psychologie
Vakgroep
Over Artsen
Heb je een goed beeld van wat de behandelaar kan betekenen voor je cliënten?
zeker
Zijn de behandelaars goed bereikbaar?
eens
Ben je tevreden over de snelheid van inzet van de behandeling?
zeer tevreden
Voel je je betrokken en serieus genomen door de behandelaar?
ja
Krijg je voldoende uitleg over handelingen en advies van de behandelaar?
ja
Is het duidelijk wat de behandelaar van je verwacht?
absoluut
Vindt er voldoende afstemming plaats om te bepalen of je ook aan deze verwachting kan voldoen?
ja
Voel je je ondersteund in je werk door de behandelaar?
absoluut
Wordt de samenwerking met zorgteams en andere vakgroepen voldoende gefaciliteerd?
absoluut
Ben je tevreden over het nakomen van werkafspraken door de behandelaars?
absoluut
Zijn de behandelaars in voldoende mate /effectief aanwezig op de afdeling?
Zeer eens
Zijn de (genodigde) behandelaars voldoende voorbereid en betrokken bij het zorgleefplan en de uitwerking van de afspraken hieruit?
absoluut
Ben je tevreden over de continuïteit van de zorgverlening/de beschikbaarheid van de vakgroep?
tevreden
Ben je tevreden over de duidelijkheid en volledigheid van de rapportage van de behandelaar?
zeer tevreden
Heb je genoeg tijd om af te stemmen met behandelaars?
voldoende
Hoe tevreden ben je over de werkwijze van de behandelaar?
tevreden
Hoe ervaar je de samenwerking met de behandelaars?
zeer tevreden
Geef het werk van de vakgroep op de afdeling een cijfer van 1 tot 5 (1=laagst, 5=hoogst)
5
Wat zou je graag anders willen?
afhankelijk van de arts of VS is bij verwijzingen niet altijd even duidelijk wat de "echte" vraag van de verwijzing is, bijvoorbeeld wordt er gevraagd naar een NPO, maar is niet helder wat de achterliggende vraag is. Om dit vervolgens te achter halen kost vaak veel tijd, omdat de reactie op verheldering vanwege drukte soms lang op zich laat wachten. de communicatie van één van de artsen zou beter kunnen. De desbetreffende arts trekt met grote regelmaat de visie en conclusie van de psycholoog in twijfel waardoor de psycholoog zich niet serieus genomen voelt. Een kritische noot is altijd goed, maar de manier van communiceren komt bij deze arts respectloos over.
Heb je nog opmerkingen?
de manier van samenwerken is tussen iedere arts en psycholoog anders. Sommige artsen zijn gemakkelijker bereikbaar dan andere. Ook de soort verwijzingen en wanneer deze gestuurd worden is vaak anders. Het is erg fijn als artsen op tijd mogelijke problemen signaleren en de psychologie erbij betrekken om mogelijke escalaties te voorkomen.