1548 – Fysiotherapie Professional – 22-11-2016

Voornaam
geen
Achternaam
naam
Invuldatum
22/11/2016
Vakgroep
Fysiotherapie Professional
Geeft je werk je voldoening?
heel veel
Heb je voldoende tijd om je werk voor IMZ goed te doen?
nee
Hoe ervaar je de rapportage/administratieve last?
het gaat
Zijn de faciliteiten (denk aan werkomgeving, apparatuur) op orde?
uitstekend
Is voldoende duidelijk wat er van je verwacht wordt in je werk?
ruim voldoende
Zijn de randvoorwaarden (scholing, coaching vanuit management) aanwezig om jezelf te ontwikkelen?
zeker niet
In welke mate heb je invloed op de invulling van je werk?
geen
Is er genoeg deskundigheid aanwezig op de vakgroep om de zorgvraag te kunnen beantwoorden?
absoluut
Ben je tevreden over het nakomen van werkafspraken met het zorgteam?
tevreden
Hoe ervaar je de samenwerking binnen de vakgroep?
uitstekend
Hoe ervaar je de samenwerking met andere vakgroepen?
uitstekend
Hoe ervaar je de samenwerking met het zorgteam? (zorgmanager en zorgteam)
uitstekend
Zijn er voldoende geplande overlegmomenten m.b.t. cliënten?
ja
Zijn de geplande overlegmomenten m.b.t. cliënten effectief?
ja
Wordt de samenwerking met zorgteams en andere vakgroepen voldoende gefaciliteerd?
ja
Geef hier je oordeel van 1 tot 5 over de kwaliteit van de geleverde diensten van de vakgroep. (1=laagst, 5=hoogst)
4
Wat zou je graag anders willen?
meer tijd, minder administratie
Heb je nog opmerkingen?
geen commentaar