1587 – Psychologie Professional – 28-11-2016

Voornaam
karin
Achternaam
nauts
Invuldatum
28/11/2016
Vakgroep
Psychologie Professional
Heb je een goed beeld van wat de behandelaar kan betekenen voor je cliënten?
zeker
Zijn de behandelaars goed bereikbaar?
eens
Ben je tevreden over de snelheid van inzet van de behandeling?
zeer tevreden
Voel je je betrokken en serieus genomen door de behandelaar?
ja
Krijg je voldoende uitleg over handelingen en advies van de behandelaar?
zeker niet
Zijn de adviezen en behandelingsvoorschriften praktisch/eenvoudig uit te voeren?
ja
Is het duidelijk wat de behandelaar van je verwacht?
ja
Vindt er voldoende afstemming plaats om te bepalen of jij ook aan deze verwachting kan voldoen?
zeker niet
Voel je je ondersteund in je werk door de behandelaar?
zeker niet
Wordt de samenwerking met zorgteams en andere vakgroepen voldoende gefaciliteerd?
ja
Ben je tevreden over het nakomen van werkafspraken door de behandelaars?
ja
Zijn de behandelaars in voldoende mate /effectief aanwezig op de afdeling?
eens
Zijn de (genodigde) behandelaars voldoende voorbereid en betrokken bij het zorgleefplan en de uitwerking van de afspraken hieruit?
absoluut
Ben je tevreden over de continuïteit van de zorgverlening/beschikbaarheid van de vakgroep?
zeer tevreden
Ben je tevreden over de duidelijkheid en volledigheid van de rapportage van de behandelaar?
tevreden
Heb je genoeg tijd om af te stemmen met behandelaars?
voldoende
Hoe tevreden ben je over de werkwijze van de behandelaar?
tevreden
Hoe ervaar je de samenwerking met de behandelaars?
tevreden
Geef het werk van de vakgroep op de afdeling een cijfer van 1 tot 5 (1=laagst, 5=hoogst)
4
Wat zou je graag anders willen?
geen commentaar
Heb je nog opmerkingen?
geen commentaar
Geeft je werk je voldoening?
helemaal niet
Heb je voldoende tijd om je werk voor IMZ goed te doen?
zeker niet
Hoe ervaar je de rapportage/administratieve last?
heel zwaar
Zijn de faciliteiten (denk aan werkomgeving, apparatuur) op orde?
slecht
Is voldoende duidelijk wat er van je verwacht wordt in je werk?
lang niet
Zijn de randvoorwaarden (scholing, coaching vanuit management) aanwezig om jezelf te ontwikkelen?
zeker niet
In welke mate heb je invloed op de invulling van je werk?
geen
Is er genoeg deskundigheid aanwezig op de vakgroep om de zorgvraag te kunnen beantwoorden?
zeker niet
Ben je tevreden over het nakomen van werkafspraken met het zorgteam?
zeer ontevreden
Hoe ervaar je de samenwerking binnen de vakgroep?
zeer slecht
Hoe ervaar je de samenwerking met andere vakgroepen?
zeer slecht
Hoe ervaar je de samenwerking met het zorgteam? (zorgmanager en zorgteam)
slecht
Zijn er voldoende geplande overlegmomenten m.b.t. cliënten?
zeker niet
Zijn de geplande overlegmomenten m.b.t. cliënten effectief?
zeker niet
Wordt de samenwerking met zorgteams en andere vakgroepen voldoende gefaciliteerd?
zeker niet
Geef hier je oordeel van 1 tot 5 over de kwaliteit van de geleverde diensten van de vakgroep. (1=laagst, 5=hoogst)
1
Heb je nog opmerkingen?
geen commentaar