1593 – Artsen Professional – 29-11-2016

Voornaam
Romy
Achternaam
Schoonbroodt
Invuldatum
29/11/2016
Vakgroep
Artsen Professional
Geeft je werk je voldoening?
veel
Heb je voldoende tijd om je werk voor IMZ goed te doen?
nee
Hoe ervaar je de rapportage/administratieve last?
het gaat
Zijn de faciliteiten (denk aan werkomgeving, apparatuur) op orde?
goed
Is voldoende duidelijk wat er van je verwacht wordt in je werk?
voldoende
Zijn de randvoorwaarden (scholing, coaching vanuit management) aanwezig om jezelf te ontwikkelen?
grotendeels wel
In welke mate heb je invloed op de invulling van je werk?
redelijk
Is er genoeg deskundigheid aanwezig op de vakgroep om de zorgvraag te kunnen beantwoorden?
jawel
Ben je tevreden over het nakomen van werkafspraken met het zorgteam?
neutraal
Hoe ervaar je de samenwerking binnen de vakgroep?
goed
Hoe ervaar je de samenwerking met andere vakgroepen?
goed
Hoe ervaar je de samenwerking met het zorgteam? (zorgmanager en zorgteam)
goed
Zijn er voldoende geplande overlegmomenten m.b.t. cliënten?
kan beter
Zijn de geplande overlegmomenten m.b.t. cliënten effectief?
kan beter
Wordt de samenwerking met zorgteams en andere vakgroepen voldoende gefaciliteerd?
kan beter
Geef hier je oordeel van 1 tot 5 over de kwaliteit van de geleverde diensten van de vakgroep. (1=laagst, 5=hoogst)
4
Wat zou je graag anders willen?
vaak kom ik niet toe aan verdieping in casuïstiek, hiervoor zou ik graag de tijd hebben alle "verplichte" maandelijkse evaluaties zouden vergemakkelijkt kunnen worden door qua ICT een verbetering aan te brengen ondersteuning in niet-medische zaken (administratie, brieven, plannning) zou zeer wenselijk zijn voldoende tijd om op de afdeling een grote visite te doen in tijd zeer uitgebreide ZLPb zou ik graag efficienter willen zien en tot de kern
Heb je nog opmerkingen?
geen commentaar