1609-AC Kerkrade-20171115

Heeft u verder nog vragen en opmerkingen m.b.t. de dienstverlening van SGL?
 
Uw voornaam
N.
Uw achternaam
Heynen
Uw geboortedatum
 
Locatie
AC Kerkrade
Invuldatum
20171115
1. Sluit het activiteitenprogramma voldoende aan op wat u nodig heeft?
Nee
2. Heeft u de mogelijkheid om een afwisselend activiteitenaanbod te volgen?
Nee
3. Heeft u behoefte aan regelmatig vernieuwing van het activiteitenaanbod?
Ja
4. Motiveren de medewerkers u bij het deelnemen aan activiteiten?
Nee
5. Is de kwaliteit van de beschikbare apparatuur en materialen voldoende? Denk hierbij aan computers, sportapparatuur, gereedschap, etc.
Nee
6. Krijgt u voldoende begeleiding en/of ondersteuning bij de activiteiten waaraan u deelneemt?
Nee
Heeft u nog opmerkingen over de dagactiviteiten? Vul dat hieronder in.
Muziek beluisteren, frituur huren en kleine bijdragen betalen, kerstinkopen doen, cadeautjes kopen, kerstverhalen voorlezen. Zeggen niets meer tegen mij ben niet vaak aanwezig. Wil het weer hebben zoals vroeger, want de tijd met Leon Dumoulin was het nog leuk.
7. Behandelen medewerkers u met respect?
Nee
8. Zijn medewerkers geïnteresseerd in u als persoon? (Bijvoorbeeld levensloop, familie, etc.)
Soms
9. Vind u dat er voldoende contact is tussen de begeleiding van het activiteitencentrum en uw mantelzorger/partner?
Nee
10. Komen medewerkers gemaakte afspraken na?
nvt
11. Wordt u naar tevredenheid geholpen als u een vraag heeft?
Nee
12. Gaan medewerkers deskundig om met uw beperking en de gevolgen daarvan?
Soms
13. Behandelen vrijwilligers u met respect?
Meestal
14. Tonen vrijwilligers interesse in u als persoon?
Meestal
Heeft u nog opmerkingen over de medewerkers/vrijwilligers? Vul dat hieronder in.
Vraag 7: wordt gedwongen om te komen. Kan wat vriendelijker.
15. Wordt u tijdig geïnformeerd over wijzigingen/gebeurtenissen op uw locatie?
Nee
16. Kunt u meepraten over aankomende veranderingen op uw locatie?
Nee
17. Heeft u informatie gekregen over hoe u een formele klacht moet indienen als u niet tevreden bent?
Nee
Heeft u nog opmerkingen over de informatieverstrekking? Vul dat hieronder in.
Weet niet bij wie ik zijn moet met ontevreden gevoel. De tijd met Leon Dumoulin was nog leuk.
18. Kunt u samen met uw begeleider invulling geven aan uw zorgplan en waar nodig wijzigen?
Nee
19. Heeft u voldoende overleg over uw zorgplan?
Nee
20. Bent u voldoende op de hoogte van de inhoud van uw zorgplan?
Nee
21. Worden de afspraken en acties uit uw zorgplan nagekomen?
nvt
Heeft u nog opmerkingen over uw SGL zorgplan? Vul dat hieronder in.
Mijn zorgplan heb ik vanaf Nuth AC Nuth niet meer gezien. Vraag 24 weet ik geen antwoord op.
22. Heeft u het gevoel dat u medewerkers in vertrouwen kunt nemen?
Nee
23. Voelt u zich op uw gemak in het activiteitencentrum?
Nee
24. Vind u dat medewerkers goed inspelen bij zaken als pesten, agressie, lastig vallen?
nvt
25. Vind u het gebouw veilig? Denk aan valgevaar, vluchtwegen, brandveiligheid.
Ja
Heeft u nog opmerkingen over de veiligheid? Vul dat hieronder in.
Alles oké. Van vraag 27 heb ik geen last.
26. Is het gebouw aangepast aan uw beperkingen? Denk aan toiletten, rustruimtes, hulpmiddelen.
Ja
27. Bent u tevreden over het aanbod van eten en drinken in het AC?
Nee
28. Vind u dat het gebouw voldoende schoon is?
Nee
Heeft u nog opmerkingen over het gebouw of de voeding? Vul dat hieronder in.
Oude boel in de keuken. Niet altijd hygiënisch.
29. Zou u het activiteitencentrum van SGL aanbevelen bij familie, vrienden of kennissen?
Nee
30. Als u het activiteitencentrum van SGL een cijfer mocht geven op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer zou u dan geven? Een 1 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent heel erg goed.
5
Wat zou SGL moeten verbeteren om een hoger cijfer te krijgen?
Nieuwe activiteiten, rolleren zodat je vaker nieuwe activiteiten krijgt. Er wordt teveel bezuinigt niks is mogelijk alles kost geld.