1617 – Geestelijke verzorging Professional – 01-12-2016

Voornaam
Manon
Achternaam
Bommer
Invuldatum
01/12/2016
Vakgroep
Geestelijke verzorging Professional
Geeft je werk je voldoening?
veel
Heb je voldoende tijd om je werk voor IMZ goed te doen?
met moeite
Hoe ervaar je de rapportage/administratieve last?
is te doen
Zijn de faciliteiten (denk aan werkomgeving, apparatuur) op orde?
goed
Is voldoende duidelijk wat er van je verwacht wordt in je werk?
voldoende
Zijn de randvoorwaarden (scholing, coaching vanuit management) aanwezig om jezelf te ontwikkelen?
grotendeels wel
In welke mate heb je invloed op de invulling van je werk?
redelijk
Is er genoeg deskundigheid aanwezig op de vakgroep om de zorgvraag te kunnen beantwoorden?
absoluut
Ben je tevreden over het nakomen van werkafspraken met het zorgteam?
tevreden
Hoe ervaar je de samenwerking binnen de vakgroep?
uitstekend
Hoe ervaar je de samenwerking met andere vakgroepen?
goed
Hoe ervaar je de samenwerking met het zorgteam? (zorgmanager en zorgteam)
goed
Zijn er voldoende geplande overlegmomenten m.b.t. cliënten?
niet
Zijn de geplande overlegmomenten m.b.t. cliënten effectief?
kan beter
Wordt de samenwerking met zorgteams en andere vakgroepen voldoende gefaciliteerd?
kan beter
Geef hier je oordeel van 1 tot 5 over de kwaliteit van de geleverde diensten van de vakgroep. (1=laagst, 5=hoogst)
4
Wat zou je graag anders willen?
Als gv-ers worden wij weinig betrokken bij regulier overleg over cliënten. Dat betekent dat je soms signalen mist die je zelf vanuit je expertise wel opgepikt zou hebben, maar die anderen wellicht minder zien. Het werken op een afdeling wordt soms nogal gefragmenteerd op deze manier, wat niet altijd motiverend is.
Heb je nog opmerkingen?
geen commentaar