1665 – Diëtetiek Professional – 08-12-2016

Voornaam
jolanda
Achternaam
gebben
Invuldatum
08/12/2016
Vakgroep
Diëtetiek Professional
Geeft je werk je voldoening?
heel veel
Heb je voldoende tijd om je werk voor IMZ goed te doen?
zeker niet
Hoe ervaar je de rapportage/administratieve last?
het gaat
Zijn de faciliteiten (denk aan werkomgeving, apparatuur) op orde?
goed
Is voldoende duidelijk wat er van je verwacht wordt in je werk?
ruim voldoende
Zijn de randvoorwaarden (scholing, coaching vanuit management) aanwezig om jezelf te ontwikkelen?
grotendeels wel
In welke mate heb je invloed op de invulling van je werk?
veel
Is er genoeg deskundigheid aanwezig op de vakgroep om de zorgvraag te kunnen beantwoorden?
absoluut
Ben je tevreden over het nakomen van werkafspraken met het zorgteam?
tevreden
Hoe ervaar je de samenwerking binnen de vakgroep?
uitstekend
Hoe ervaar je de samenwerking met andere vakgroepen?
neutraal
Hoe ervaar je de samenwerking met het zorgteam? (zorgmanager en zorgteam)
goed
Zijn er voldoende geplande overlegmomenten m.b.t. cliënten?
zeker niet
Zijn de geplande overlegmomenten m.b.t. cliënten effectief?
kan beter
Wordt de samenwerking met zorgteams en andere vakgroepen voldoende gefaciliteerd?
kan beter
Geef hier je oordeel van 1 tot 5 over de kwaliteit van de geleverde diensten van de vakgroep. (1=laagst, 5=hoogst)
3
Wat zou je graag anders willen?
dat dietetiek vroegtijdig wordt ingeschakeld, om zo grotere problemen te voorkomen, waardoor uiteindelijk kostenbesparing op andere fronten wordt bewerkstelligd.
Heb je nog opmerkingen?
geen commentaar