1668 – Over Psychologie – 08-12-2016

Voornaam
geen
Achternaam
naam
Invuldatum
08/12/2016
Wat is jouw vakgroep?
dietetiek
Vakgroep
Over Psychologie
Heb je een goed beeld van wat de behandelaar kan betekenen voor je cliënten?
kan beter
Zijn de behandelaars goed bereikbaar?
neutraal
Ben je tevreden over de snelheid van inzet van de behandeling?
neutraal
Voel je je betrokken en serieus genomen door de behandelaar?
kan beter
Krijg je voldoende uitleg over handelingen en advies van de behandelaar?
zeker niet
Is het duidelijk wat de behandelaar van je verwacht?
niet
Vindt er voldoende afstemming plaats om te bepalen of je ook aan deze verwachting kan voldoen?
niet
Voel je je ondersteund in je werk door de behandelaar?
kan beter
Wordt de samenwerking met zorgteams en andere vakgroepen voldoende gefaciliteerd?
niet
Ben je tevreden over het nakomen van werkafspraken door de behandelaars?
kan beter
Zijn de behandelaars in voldoende mate /effectief aanwezig op de afdeling?
neutraal
Zijn de (genodigde) behandelaars voldoende voorbereid en betrokken bij het zorgleefplan en de uitwerking van de afspraken hieruit?
kan beter
Ben je tevreden over de continuïteit van de zorgverlening/de beschikbaarheid van de vakgroep?
neutraal
Ben je tevreden over de duidelijkheid en volledigheid van de rapportage van de behandelaar?
neutraal
Heb je genoeg tijd om af te stemmen met behandelaars?
niet
Hoe tevreden ben je over de werkwijze van de behandelaar?
neutraal
Hoe ervaar je de samenwerking met de behandelaars?
neutraal
Geef het werk van de vakgroep op de afdeling een cijfer van 1 tot 5 (1=laagst, 5=hoogst)
3
Wat zou je graag anders willen?
We hebben nauwelijks interdisciplinaire samenwerking, dus is beoordeling vrijwel niet mogelijk Dit kan beter
Heb je nog opmerkingen?
geen commentaar