1669-AC Team actief-20170828

Heeft u verder nog vragen en opmerkingen m.b.t. de dienstverlening van SGL?
 
Uw voornaam
R.
Uw achternaam
Mazodil'ou
Uw geboortedatum
 
Locatie
AC Team actief
Invuldatum
20170828
1. Sluit het activiteitenprogramma voldoende aan op wat u nodig heeft?
Meestal
2. Heeft u de mogelijkheid om een afwisselend activiteitenaanbod te volgen?
Nee
3. Heeft u behoefte aan regelmatig vernieuwing van het activiteitenaanbod?
Ja
4. Motiveren de medewerkers u bij het deelnemen aan activiteiten?
Meestal
5. Is de kwaliteit van de beschikbare apparatuur en materialen voldoende? Denk hierbij aan computers, sportapparatuur, gereedschap, etc.
Nee
6. Krijgt u voldoende begeleiding en/of ondersteuning bij de activiteiten waaraan u deelneemt?
Soms
Heeft u nog opmerkingen over de dagactiviteiten? Vul dat hieronder in.
 
7. Behandelen medewerkers u met respect?
Meestal
8. Zijn medewerkers geïnteresseerd in u als persoon? (Bijvoorbeeld levensloop, familie, etc.)
nvt
9. Vind u dat er voldoende contact is tussen de begeleiding van het activiteitencentrum en uw mantelzorger/partner?
Soms
10. Komen medewerkers gemaakte afspraken na?
Meestal
11. Wordt u naar tevredenheid geholpen als u een vraag heeft?
Soms
12. Gaan medewerkers deskundig om met uw beperking en de gevolgen daarvan?
Soms
13. Behandelen vrijwilligers u met respect?
Meestal
14. Tonen vrijwilligers interesse in u als persoon?
Meestal
Heeft u nog opmerkingen over de medewerkers/vrijwilligers? Vul dat hieronder in.
 
15. Wordt u tijdig geïnformeerd over wijzigingen/gebeurtenissen op uw locatie?
Ja
16. Kunt u meepraten over aankomende veranderingen op uw locatie?
Soms
17. Heeft u informatie gekregen over hoe u een formele klacht moet indienen als u niet tevreden bent?
Ja
18. Kunt u samen met uw begeleider invulling geven aan uw zorgplan en waar nodig wijzigen?
Nee
19. Heeft u voldoende overleg over uw zorgplan?
Nee
20. Bent u voldoende op de hoogte van de inhoud van uw zorgplan?
Nee
21. Worden de afspraken en acties uit uw zorgplan nagekomen?
Nee
Heeft u nog opmerkingen over uw SGL zorgplan? Vul dat hieronder in.
 
22. Heeft u het gevoel dat u medewerkers in vertrouwen kunt nemen?
Meestal
23. Voelt u zich op uw gemak in het activiteitencentrum?
Meestal
24. Vind u dat medewerkers goed inspelen bij zaken als pesten, agressie, lastig vallen?
Meestal
25. Vind u het gebouw veilig? Denk aan valgevaar, vluchtwegen, brandveiligheid.
Meestal
Heeft u nog opmerkingen over de veiligheid? Vul dat hieronder in.
 
26. Is het gebouw aangepast aan uw beperkingen? Denk aan toiletten, rustruimtes, hulpmiddelen.
Meestal
27. Bent u tevreden over het aanbod van eten en drinken in het AC?
Meestal
28. Vind u dat het gebouw voldoende schoon is?
Meestal
Heeft u nog opmerkingen over het gebouw of de voeding? Vul dat hieronder in.
 
29. Zou u het activiteitencentrum van SGL aanbevelen bij familie, vrienden of kennissen?
Ja
30. Als u het activiteitencentrum van SGL een cijfer mocht geven op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer zou u dan geven? Een 1 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent heel erg goed.
8
Wat zou SGL moeten verbeteren om een hoger cijfer te krijgen?