1676 – Logopedie Professional – 08-12-2016

Voornaam
Hanne
Achternaam
Bollen
Invuldatum
08/12/2016
Vakgroep
Logopedie Professional
Geeft je werk je voldoening?
veel
Heb je voldoende tijd om je werk voor IMZ goed te doen?
met moeite
Hoe ervaar je de rapportage/administratieve last?
het gaat
Zijn de faciliteiten (denk aan werkomgeving, apparatuur) op orde?
niet zo goed
Is voldoende duidelijk wat er van je verwacht wordt in je werk?
voldoende
Zijn de randvoorwaarden (scholing, coaching vanuit management) aanwezig om jezelf te ontwikkelen?
grotendeels wel
In welke mate heb je invloed op de invulling van je werk?
redelijk
Is er genoeg deskundigheid aanwezig op de vakgroep om de zorgvraag te kunnen beantwoorden?
absoluut
Ben je tevreden over het nakomen van werkafspraken met het zorgteam?
tevreden
Hoe ervaar je de samenwerking binnen de vakgroep?
goed
Hoe ervaar je de samenwerking met andere vakgroepen?
goed
Hoe ervaar je de samenwerking met het zorgteam? (zorgmanager en zorgteam)
neutraal
Zijn er voldoende geplande overlegmomenten m.b.t. cliënten?
kan beter
Zijn de geplande overlegmomenten m.b.t. cliënten effectief?
kan beter
Wordt de samenwerking met zorgteams en andere vakgroepen voldoende gefaciliteerd?
kan beter
Geef hier je oordeel van 1 tot 5 over de kwaliteit van de geleverde diensten van de vakgroep. (1=laagst, 5=hoogst)
4
Wat zou je graag anders willen?
* multidisciplinaire overlegmomenten rondom een cliënt verbeteren. * meer mogelijkheid / tijd om ook familie bij therapie te betrekken * snellere computers en / of eigen I-pad voor elke paramedicus, waardoor direct bij de cliënt gerapporteerd kan worden. * Voor logopedisten mogelijkheid om op diezelfde eigen I-pad zowel toegang tot het ECD te hebben als deze te kunnen gebruiken als therapie en onderzoeksmateriaal (momenteel hebben we binnen de IMZ 1 I-pad voor de logopedie met behandelapps) * duidelijke scheiding tussen werk verantwoordelijke vakgroep en uitvoerend logopedist * samenwerking met zorgteam / zorgmanager kan van afd. tot afd. verschillen. Belang om als één multidisciplinair team te fungeren. Op sommige afdelingen is er nog te veel "Zij en Wij"
Heb je nog opmerkingen?
vraag 3: rapportage adm. last is enerzijds verminderd sinds invoering ECD, echter het is niet duidelijk of alle rapportages (en behandelplannen en paramedische bladen) voldoende gelezen worden . Het blijft belangrijk om er voor te waken dat contact met de zorgmedewerkers niet te veel alleen via ECD verloopt