1678 – Over Geestelijke verzorging – 08-12-2016

Voornaam
geen
Achternaam
naam
Invuldatum
08/12/2016
Wat is jouw vakgroep?
logopedie
Vakgroep
Over Geestelijke verzorging
Heb je een goed beeld van wat de behandelaar kan betekenen voor je cliënten?
ja
Zijn de behandelaars goed bereikbaar?
Zeer eens
Ben je tevreden over de snelheid van inzet van de behandeling?
tevreden
Voel je je betrokken en serieus genomen door de behandelaar?
ja
Krijg je voldoende uitleg over handelingen en advies van de behandelaar?
ja
Is het duidelijk wat de behandelaar van je verwacht?
ja
Vindt er voldoende afstemming plaats om te bepalen of je ook aan deze verwachting kan voldoen?
ja
Voel je je ondersteund in je werk door de behandelaar?
ja
Wordt de samenwerking met zorgteams en andere vakgroepen voldoende gefaciliteerd?
kan beter
Ben je tevreden over het nakomen van werkafspraken door de behandelaars?
ja
Zijn de behandelaars in voldoende mate /effectief aanwezig op de afdeling?
eens
Zijn de (genodigde) behandelaars voldoende voorbereid en betrokken bij het zorgleefplan en de uitwerking van de afspraken hieruit?
kan beter
Ben je tevreden over de continuïteit van de zorgverlening/de beschikbaarheid van de vakgroep?
zeer tevreden
Ben je tevreden over de duidelijkheid en volledigheid van de rapportage van de behandelaar?
tevreden
Heb je genoeg tijd om af te stemmen met behandelaars?
het gaat
Hoe tevreden ben je over de werkwijze van de behandelaar?
tevreden
Hoe ervaar je de samenwerking met de behandelaars?
tevreden
Geef het werk van de vakgroep op de afdeling een cijfer van 1 tot 5 (1=laagst, 5=hoogst)
4
Wat zou je graag anders willen?
geen commentaar
Heb je nog opmerkingen?
ik heb alleen iets kunnen waarderen over de geestelijk verzorgers waar ik zelf mee te maken heb. Door de sterk verminderde geplande overlegmomenten, is frequentie van contact rondom cliënten laag, echter omdat kantoor logopedie en GV naast elkaar ligt, wel voldoende ongeplande overlegmomenten