1683 – Logopedie Professional – 09-12-2016

Voornaam
Cicero
Achternaam
Cicero
Invuldatum
09/12/2016
Vakgroep
Logopedie Professional
Geeft je werk je voldoening?
veel
Heb je voldoende tijd om je werk voor IMZ goed te doen?
met moeite
Hoe ervaar je de rapportage/administratieve last?
het gaat
Zijn de faciliteiten (denk aan werkomgeving, apparatuur) op orde?
neutraal
Is voldoende duidelijk wat er van je verwacht wordt in je werk?
ruim voldoende
Zijn de randvoorwaarden (scholing, coaching vanuit management) aanwezig om jezelf te ontwikkelen?
kan beter
In welke mate heb je invloed op de invulling van je werk?
redelijk
Is er genoeg deskundigheid aanwezig op de vakgroep om de zorgvraag te kunnen beantwoorden?
absoluut
Ben je tevreden over het nakomen van werkafspraken met het zorgteam?
neutraal
Hoe ervaar je de samenwerking binnen de vakgroep?
goed
Hoe ervaar je de samenwerking met andere vakgroepen?
goed
Hoe ervaar je de samenwerking met het zorgteam? (zorgmanager en zorgteam)
neutraal
Zijn er voldoende geplande overlegmomenten m.b.t. cliënten?
kan beter
Zijn de geplande overlegmomenten m.b.t. cliënten effectief?
ja
Wordt de samenwerking met zorgteams en andere vakgroepen voldoende gefaciliteerd?
kan beter
Geef hier je oordeel van 1 tot 5 over de kwaliteit van de geleverde diensten van de vakgroep. (1=laagst, 5=hoogst)
4
Wat zou je graag anders willen?
Zorg (zorgteams) werken/volgen niet altijd het geadviseerde advies op. Hierdoor ontstaan er regelmatig problemen die eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden. Er is weinig overleg, tijdens de mdo's is niet meer elke discipline aanwezig, hierdoor is dit geen multidisciplinair overleg maar eerder een interdisciplinair overleg. De afspraken die nu voor mdo's gelden vind ik jammer en komt de zorg van de patiënt niet ten goede. Daarnaast is er weinig tijd voor de IMZ. GRZ en inzet op de CSCU gaat vaak voor de IMZ, IMZ is in mijn ogen net zo belangrijk als de GRZ/revalidatie. In principe heeft de IMZ hier vaak, zo niet altijd, onder te lijden. De administratieve rompslomp valt enigszins mee, echter wordt er weinig tijd voor dit gepland.
Heb je nog opmerkingen?
geen commentaar