1734 – Over Diëtetiek – 14-12-2016

Wordt de samenwerking met zorgteams en andere vakgroepen voldoende gefaciliteerd?
zeker niet
Wat is jouw vakgroep?
artsen
Vindt er voldoende afstemming plaats om te bepalen of je ook aan deze verwachting kan voldoen?
niet
Voel je je ondersteund in je werk door de behandelaar?
kan beter
Ben je tevreden over het nakomen van werkafspraken door de behandelaars?
kan beter
Zijn de behandelaars in voldoende mate /effectief aanwezig op de afdeling?
oneens
Zijn de (genodigde) behandelaars voldoende voorbereid en betrokken bij het zorgleefplan en de uitwerking van de afspraken hieruit?
niet
Ben je tevreden over de continuïteit van de zorgverlening/de beschikbaarheid van de vakgroep?
ontevreden
Ben je tevreden over de duidelijkheid en volledigheid van de rapportage van de behandelaar?
ontevreden
Heb je genoeg tijd om af te stemmen met behandelaars?
niet
Hoe tevreden ben je over de werkwijze van de behandelaar?
ontevreden
Hoe ervaar je de samenwerking met de behandelaars?
neutraal
Geef het werk van de vakgroep op de afdeling een cijfer van 1 tot 5 (1=laagst, 5=hoogst)
2
Wat zou je graag anders willen?
voeding is essentieel voor onze populatie. Ik kan verwijzing maken en dan volgt er wel een advies maar ik mis toch vaak overleg en opvolging en bijstellen van dat advies. Ik mis de betrokkenheid bij zlp. Persoonlijk overleg is er ook minimaal.
Heb je nog opmerkingen?
geen commentaar
Voornaam
geen
Achternaam
naam
Invuldatum
14/12/2016
Vakgroep
Over Diëtetiek
Heb je een goed beeld van wat de behandelaar kan betekenen voor je cliënten?
zeker niet
Zijn de behandelaars goed bereikbaar?
neutraal
Ben je tevreden over de snelheid van inzet van de behandeling?
ontevreden
Voel je je betrokken en serieus genomen door de behandelaar?
ja
Krijg je voldoende uitleg over handelingen en advies van de behandelaar?
kan beter
Is het duidelijk wat de behandelaar van je verwacht?
kan beter