1760 – Artsen Professional – 12-12-2016

Wordt de samenwerking met zorgteams en andere vakgroepen voldoende gefaciliteerd?
kan beter
Zijn de geplande overlegmomenten m.b.t. cliƫnten effectief?
kan beter
Heb je nog opmerkingen?
 
Wat zou je graag anders willen?
geen commentaar
Geeft je werk je voldoening?
neutraal
Heb je voldoende tijd om je werk voor IMZ goed te doen?
met moeite
Hoe ervaar je de rapportage/administratieve last?
heel zwaar
Zijn de faciliteiten (denk aan werkomgeving, apparatuur) op orde?
slecht
Is voldoende duidelijk wat er van je verwacht wordt in je werk?
voldoende
Zijn de randvoorwaarden (scholing, coaching vanuit management) aanwezig om jezelf te ontwikkelen?
grotendeels wel
In welke mate heb je invloed op de invulling van je werk?
redelijk
Is er genoeg deskundigheid aanwezig op de vakgroep om de zorgvraag te kunnen beantwoorden?
jawel
Ben je tevreden over het nakomen van werkafspraken met het zorgteam?
tevreden
Hoe ervaar je de samenwerking binnen de vakgroep?
zeer slecht
Hoe ervaar je de samenwerking met andere vakgroepen?
goed
Hoe ervaar je de samenwerking met het zorgteam? (zorgmanager en zorgteam)
goed
Zijn er voldoende geplande overlegmomenten m.b.t. cliƫnten?
kan beter
Geef hier je oordeel van 1 tot 5 over de kwaliteit van de geleverde diensten van de vakgroep. (1=laagst, 5=hoogst)
4
Invuldatum
12/12/2016
Vakgroep
Artsen Professional
Voornaam
geen
Achternaam
naam