1852-AC De Maashorst-20171018

Heeft u verder nog vragen en opmerkingen m.b.t. de dienstverlening van SGL?
 
Uw voornaam
H.P.W.M.
Uw achternaam
Classens
Uw geboortedatum
 
Locatie
AC De Maashorst
Invuldatum
20171018
1. Sluit het activiteitenprogramma voldoende aan op wat u nodig heeft?
Soms
2. Heeft u de mogelijkheid om een afwisselend activiteitenaanbod te volgen?
Ja
3. Heeft u behoefte aan regelmatig vernieuwing van het activiteitenaanbod?
Nee
4. Motiveren de medewerkers u bij het deelnemen aan activiteiten?
Nee
5. Is de kwaliteit van de beschikbare apparatuur en materialen voldoende? Denk hierbij aan computers, sportapparatuur, gereedschap, etc.
Ja
6. Krijgt u voldoende begeleiding en/of ondersteuning bij de activiteiten waaraan u deelneemt?
Nee
Heeft u nog opmerkingen over de dagactiviteiten? Vul dat hieronder in.
Het zou fijn zijn als er meer directe begeleiding bij mij aanwezig is. Dhr. heeft veel creatieve activiteiten en de mogelijkheden zijn beperkt
7. Behandelen medewerkers u met respect?
Ja
8. Zijn medewerkers geïnteresseerd in u als persoon? (Bijvoorbeeld levensloop, familie, etc.)
Ja
9. Vind u dat er voldoende contact is tussen de begeleiding van het activiteitencentrum en uw mantelzorger/partner?
Soms
10. Komen medewerkers gemaakte afspraken na?
Soms
11. Wordt u naar tevredenheid geholpen als u een vraag heeft?
Ja
12. Gaan medewerkers deskundig om met uw beperking en de gevolgen daarvan?
Nee
13. Behandelen vrijwilligers u met respect?
Ja
14. Tonen vrijwilligers interesse in u als persoon?
Ja
Heeft u nog opmerkingen over de medewerkers/vrijwilligers? Vul dat hieronder in.
Dhr. geeft aan dat wij te weinig af weten van zijn beperking
15. Wordt u tijdig geïnformeerd over wijzigingen/gebeurtenissen op uw locatie?
Ja
16. Kunt u meepraten over aankomende veranderingen op uw locatie?
Soms
17. Heeft u informatie gekregen over hoe u een formele klacht moet indienen als u niet tevreden bent?
Ja
Heeft u nog opmerkingen over de informatieverstrekking? Vul dat hieronder in.
=====
18. Kunt u samen met uw begeleider invulling geven aan uw zorgplan en waar nodig wijzigen?
Ja
19. Heeft u voldoende overleg over uw zorgplan?
Ja
20. Bent u voldoende op de hoogte van de inhoud van uw zorgplan?
Ja
21. Worden de afspraken en acties uit uw zorgplan nagekomen?
Nee
Heeft u nog opmerkingen over uw SGL zorgplan? Vul dat hieronder in.
Afspraken worden niet altijd nagekomen.
22. Heeft u het gevoel dat u medewerkers in vertrouwen kunt nemen?
Soms
23. Voelt u zich op uw gemak in het activiteitencentrum?
Meestal
24. Vind u dat medewerkers goed inspelen bij zaken als pesten, agressie, lastig vallen?
Ja
25. Vind u het gebouw veilig? Denk aan valgevaar, vluchtwegen, brandveiligheid.
Nee
Heeft u nog opmerkingen over de veiligheid? Vul dat hieronder in.
Er zijn veel mensen in het gebouw en we hebben ook nog mensen boven ons wonen. Dhr. vindt dit niet veilig.
26. Is het gebouw aangepast aan uw beperkingen? Denk aan toiletten, rustruimtes, hulpmiddelen.
Ja
27. Bent u tevreden over het aanbod van eten en drinken in het AC?
Ja
28. Vind u dat het gebouw voldoende schoon is?
Soms
Heeft u nog opmerkingen over het gebouw of de voeding? Vul dat hieronder in.
Er kan beter gepoetst worden.
29. Zou u het activiteitencentrum van SGL aanbevelen bij familie, vrienden of kennissen?
Ja
30. Als u het activiteitencentrum van SGL een cijfer mocht geven op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer zou u dan geven? Een 1 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent heel erg goed.
8
Wat zou SGL moeten verbeteren om een hoger cijfer te krijgen?
Soms nog beter luisteren naar de cliënten