1890 – B – 20-01-2017

Uw voornaam
peter
Uw achternaam
h
Uw geboortedatum
25/01/2017
Locatie
B
Invuldatum
20/01/2017
1. Kunt u zich beter redden door de ondersteuning van BZW?
Meestal
2. Sluit de ondersteuning aan bij uw hulpvraag?
Soms
3. Zorgt de ondersteuning door BZW ervoor, dat uw partner/mantelzorger (deels) ontlast wordt?
Meestal
4. Ondersteunt BZW u bij de organisatie van uw huishouden?
Nee
5. Ondersteunt BZW u bij het regelen en/of op orde houden van uw post/administratie/financiën?
Meestal
6. Krijgt u hulp bij het ondersteunen en/of uitbreiden van uw sociale contacten?
Soms
7. Begeleidt BZW u bij uw dagbesteding/ werk/vrije tijd?
Nee
8. Behandelen medewerkers u met respect?
Nee
9. Zijn medewerkers geïnteresseerd in u als persoon (levensloop, familie, etc.)?
Ja
10. Vind u dat er voldoende contact is tussen de BZW begeleiding en uw mantelzorger/partner?
Meestal
11. Komen medewerkers gemaakte afspraken na?
Meestal
12. Wordt u naar tevredenheid geholpen als u een vraag heeft?
Meestal
13. Gaan medewerkers deskundig om met uw beperking en de gevolgen daarvan?
Meestal
Heeft u nog opmerkingen over de medewerkers? Vul dat hieronder in.
,nfndln
14. Wordt u tijdig geïnformeerd over wijzigingen/gebeurtenissen met betrekking tot begeleiding?
Soms
15. Kunt u in het algemeen meepraten over veranderingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de begeleiding?
Meestal
16. Heeft u informatie gekregen over hoe u een formele klacht moet indienen als u niet tevreden bent?
Soms
18. Kunt u samen met uw begeleider invulling geven aan uw zorgplan en waar nodig wijzigen?
Nee
19. Heeft u voldoende overleg over uw zorgplan?
Ja
20. Bent u voldoende op de hoogte van de inhoud van uw zorgplan?
Ja
21. Worden de afspraken en acties uit uw zorgplan nagekomen?
Nee
Heeft u nog opmerkingen over uw vitaaltech zorgplan? Vul dat hieronder in.
lkjkj
22. Heeft u het gevoel dat u medewerkers in vertrouwen kunt nemen?
Soms
23. Voelt u zich op uw gemak tijdens de begeleidingsmomenten? 
Meestal
24. Vind u dat medewerkers goed inspelen bij zaken als pesten, agressie, lastig vallen?
Nee
Heeft u nog opmerkingen over de veiligheid? Vul dat hieronder in.
lkjlj
25. Zou u begeleid zelfstandig wonen van vitaaltech aanbevelen bij familie, vrienden of kennissen?
Ja
26. Geef begeleid zelfstandig wonen van vitaaltech een cijfer van 1 tot 10
7