1891 – B – 21-01-2017

Uw voornaam
fgf
Uw achternaam
fd
Uw geboortedatum
28/01/2017
Locatie
B
Invuldatum
21/01/2017
1. Kunt u zich beter redden door de ondersteuning van BZW?
Meestal
2. Sluit de ondersteuning aan bij uw hulpvraag?
Soms
3. Zorgt de ondersteuning door BZW ervoor, dat uw partner/mantelzorger (deels) ontlast wordt?
Soms
4. Ondersteunt BZW u bij de organisatie van uw huishouden?
Meestal
5. Ondersteunt BZW u bij het regelen en/of op orde houden van uw post/administratie/financiën?
Ja
6. Krijgt u hulp bij het ondersteunen en/of uitbreiden van uw sociale contacten?
Ja
7. Begeleidt BZW u bij uw dagbesteding/ werk/vrije tijd?
Meestal
8. Behandelen medewerkers u met respect?
Meestal
9. Zijn medewerkers geïnteresseerd in u als persoon (levensloop, familie, etc.)?
Soms
10. Vind u dat er voldoende contact is tussen de BZW begeleiding en uw mantelzorger/partner?
Soms
11. Komen medewerkers gemaakte afspraken na?
Meestal
12. Wordt u naar tevredenheid geholpen als u een vraag heeft?
Soms
13. Gaan medewerkers deskundig om met uw beperking en de gevolgen daarvan?
Soms
Heeft u nog opmerkingen over de medewerkers? Vul dat hieronder in.
lj
14. Wordt u tijdig geïnformeerd over wijzigingen/gebeurtenissen met betrekking tot begeleiding?
Nee
15. Kunt u in het algemeen meepraten over veranderingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de begeleiding?
Ja
16. Heeft u informatie gekregen over hoe u een formele klacht moet indienen als u niet tevreden bent?
Ja
18. Kunt u samen met uw begeleider invulling geven aan uw zorgplan en waar nodig wijzigen?
Nee
19. Heeft u voldoende overleg over uw zorgplan?
Ja
20. Bent u voldoende op de hoogte van de inhoud van uw zorgplan?
Nee
21. Worden de afspraken en acties uit uw zorgplan nagekomen?
Ja
Heeft u nog opmerkingen over uw vitaaltech zorgplan? Vul dat hieronder in.
lkjkjk
22. Heeft u het gevoel dat u medewerkers in vertrouwen kunt nemen?
Nee
23. Voelt u zich op uw gemak tijdens de begeleidingsmomenten? 
Soms
24. Vind u dat medewerkers goed inspelen bij zaken als pesten, agressie, lastig vallen?
Meestal
Heeft u nog opmerkingen over de veiligheid? Vul dat hieronder in.
;k;k;k
25. Zou u begeleid zelfstandig wonen van vitaaltech aanbevelen bij familie, vrienden of kennissen?
Nee
26. Geef begeleid zelfstandig wonen van vitaaltech een cijfer van 1 tot 10
4