2222-BZW Maastricht Heuvelland-20171026

Wat zou SGL moeten verbeteren om een hoger cijfer te krijgen?
 
Uw voornaam
M.E.A.
Uw achternaam
Koenen
Uw geboortedatum
 
Locatie
BZW Maastricht Heuvelland
Invuldatum
26/10/2017
1. Kunt u zich beter redden door de ondersteuning van Begeleid Zelfstandig Wonen?
Meestal
2. Sluit de ondersteuning aan bij wat u nodig heeft?
Ja
3. Zorgt de ondersteuning door Begeleid Zelfstandig Wonen ervoor, dat uw partner/mantelzorger (deels) ontlast wordt?
Ja
4. Ondersteunt Begeleid Zelfstandig Wonen u bij de organisatie van uw huishouden?
Nee
5. Ondersteunt Begeleid Zelfstandig Wonen u bij het regelen en/of op orde houden van uw post/administratie/financiën?
Nee
6. Krijgt u hulp bij het ondersteunen en/of uitbreiden van uw sociale contacten?
Nee
7. Begeleidt Begeleid Zelfstandig Wonen u bij uw dagbesteding/ werk/vrije tijd?
Ja
Heeft u nog opmerkingen over uw zelfredzaamheid? Vul dat hieronder in.
Heel vaak ga ik de laatste tijd met tegenzin naar de dagbesteding, graag wil ik daar een gesprek over op korte termijn.
8. Behandelen medewerkers u met respect?
Soms
9. Zijn medewerkers geïnteresseerd in u als persoon (levensloop, familie, etc.)?
Soms
10. Vind u dat er voldoende contact is tussen de begeleiding van Begeleid Zelfstandig Wonen en uw mantelzorger/partner?
Ja
11. Komen medewerkers gemaakte afspraken na?
Nee
12. Wordt u naar tevredenheid geholpen als u een vraag heeft?
Soms
13. Gaan medewerkers deskundig om met uw beperking en de gevolgen daarvan?
Nee
Heeft u nog opmerkingen over de medewerkers? Vul dat hieronder in.
Tijdens de dagbesteding voel ik mij niet altijd prettig, zoals eerder benoemd wil ik daar graag een gesprek over
14. Wordt u tijdig geïnformeerd over wijzigingen/gebeurtenissen met betrekking tot begeleiding?
Meestal
15. Kunt u in het algemeen meepraten over veranderingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de begeleiding?
Ja
16. Heeft u informatie gekregen over hoe u een formele klacht moet indienen als u niet tevreden bent?
Nee
Heeft u nog opmerkingen over de informatievoorziening binnen SGL?
 
18. Kunt u samen met uw begeleider invulling geven aan uw zorgplan en waar nodig wijzigen?
Ja
19. Heeft u voldoende overleg over uw zorgplan?
Ja
20. Bent u voldoende op de hoogte van de inhoud van uw zorgplan?
Ja
21. Worden de afspraken en acties uit uw zorgplan nagekomen?
Ja
Heeft u nog opmerkingen over uw SGL zorgplan? Vul dat hieronder in.
 
22. Heeft u het gevoel dat u medewerkers in vertrouwen kunt nemen?
Soms
23. Voelt u zich op uw gemak tijdens de begeleidingsmomenten? 
Soms
24. Vind u dat medewerkers goed inspelen bij zaken als pesten, agressie, lastig vallen?
nvt
Heeft u nog opmerkingen over de veiligheid? Vul dat hieronder in.
Vraag 24 is niet aan de orde. De overige vragen wil ik graag toelichten tijdens een gesprek
25. Zou u begeleid zelfstandig wonen van SGL aanbevelen bij familie, vrienden of kennissen?
Ja
26. Als u Begeleid Zelfstandig Wonen van SGL een cijfer mocht geven op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer zou u dan geven? Een 1 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent heel erg goed.
10
Heeft u verder nog vragen en opmerkingen m.b.t. de dienstverlening van SGL?