2313 – BZW Westelijke Mijnstreek – 27-07-2017

Uw voornaam
Henk
Uw achternaam
corstjens
Uw geboortedatum
12/09/1963
Locatie
BZW Westelijke Mijnstreek
Invuldatum
27/07/2017
1. Kunt u zich beter redden door de ondersteuning van Begeleid Zelfstandig Wonen?
Meestal
2. Sluit de ondersteuning aan bij wat u nodig heeft?
Ja
3. Zorgt de ondersteuning door Begeleid Zelfstandig Wonen ervoor, dat uw partner/mantelzorger (deels) ontlast wordt?
Ja
4. Ondersteunt Begeleid Zelfstandig Wonen u bij de organisatie van uw huishouden?
Ja
5. Ondersteunt Begeleid Zelfstandig Wonen u bij het regelen en/of op orde houden van uw post/administratie/financiën?
Meestal
6. Krijgt u hulp bij het ondersteunen en/of uitbreiden van uw sociale contacten?
Nee
7. Begeleidt Begeleid Zelfstandig Wonen u bij uw dagbesteding/ werk/vrije tijd?
Soms
8. Behandelen medewerkers u met respect?
Ja
9. Zijn medewerkers geïnteresseerd in u als persoon (levensloop, familie, etc.)?
Ja
10. Vind u dat er voldoende contact is tussen de begeleiding van Begeleid Zelfstandig Wonen en uw mantelzorger/partner?
Ja
11. Komen medewerkers gemaakte afspraken na?
Ja
12. Wordt u naar tevredenheid geholpen als u een vraag heeft?
Ja
13. Gaan medewerkers deskundig om met uw beperking en de gevolgen daarvan?
Ja
Heeft u nog opmerkingen over de medewerkers? Vul dat hieronder in.
 
14. Wordt u tijdig geïnformeerd over wijzigingen/gebeurtenissen met betrekking tot begeleiding?
Ja
15. Kunt u in het algemeen meepraten over veranderingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de begeleiding?
Soms
16. Heeft u informatie gekregen over hoe u een formele klacht moet indienen als u niet tevreden bent?
Nee
Heeft u nog opmerkingen over de informatievoorziening binnen SGL?
16: vrouw heeft deze informatie.
18. Kunt u samen met uw begeleider invulling geven aan uw zorgplan en waar nodig wijzigen?
Ja
19. Heeft u voldoende overleg over uw zorgplan?
Ja
20. Bent u voldoende op de hoogte van de inhoud van uw zorgplan?
Ja
21. Worden de afspraken en acties uit uw zorgplan nagekomen?
Ja
Heeft u nog opmerkingen over uw SGL zorgplan? Vul dat hieronder in.
 
25. Zou u begeleid zelfstandig wonen van SGL aanbevelen bij familie, vrienden of kennissen?
Nee
26. Als u Begeleid Zelfstandig Wonen van SGL een cijfer mocht geven op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer zou u dan geven? Een 1 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent heel erg goed.
6
Wat zou SGL moeten verbeteren om een hoger cijfer te krijgen?
dhr. kan dit moeilijk uitleggen, denk dat hij zoveel mogelijk zelf wil doen en hier zo goed mogelijk in begeleid wil worden. Door zijn slechte spraak is dit voor personeel moeilijk en voor hem dus ook vervelend.
Heeft u verder nog vragen en opmerkingen m.b.t. de dienstverlening van SGL?