2448-BZW Midden-Limburg-20171005

Wat zou SGL moeten verbeteren om een hoger cijfer te krijgen?
 
Uw voornaam
S.G.J.
Uw achternaam
Henderickx
Uw geboortedatum
 
Locatie
BZW Midden-Limburg
Invuldatum
05/10/2017
1. Kunt u zich beter redden door de ondersteuning van Begeleid Zelfstandig Wonen?
Ja
2. Sluit de ondersteuning aan bij wat u nodig heeft?
Ja
3. Zorgt de ondersteuning door Begeleid Zelfstandig Wonen ervoor, dat uw partner/mantelzorger (deels) ontlast wordt?
Meestal
4. Ondersteunt Begeleid Zelfstandig Wonen u bij de organisatie van uw huishouden?
Soms
5. Ondersteunt Begeleid Zelfstandig Wonen u bij het regelen en/of op orde houden van uw post/administratie/financiën?
Nee
6. Krijgt u hulp bij het ondersteunen en/of uitbreiden van uw sociale contacten?
Ja
7. Begeleidt Begeleid Zelfstandig Wonen u bij uw dagbesteding/ werk/vrije tijd?
Meestal
Heeft u nog opmerkingen over uw zelfredzaamheid? Vul dat hieronder in.
Stephan heeft de uitnodiging CTO per brief ontvangen en de vragenlijst via internet zelfstandig ingevuld, eind september 2017
8. Behandelen medewerkers u met respect?
nvt
9. Zijn medewerkers geïnteresseerd in u als persoon (levensloop, familie, etc.)?
nvt
10. Vind u dat er voldoende contact is tussen de begeleiding van Begeleid Zelfstandig Wonen en uw mantelzorger/partner?
nvt
11. Komen medewerkers gemaakte afspraken na?
nvt
12. Wordt u naar tevredenheid geholpen als u een vraag heeft?
nvt
13. Gaan medewerkers deskundig om met uw beperking en de gevolgen daarvan?
nvt
Heeft u nog opmerkingen over de medewerkers? Vul dat hieronder in.
 
14. Wordt u tijdig geïnformeerd over wijzigingen/gebeurtenissen met betrekking tot begeleiding?
nvt
15. Kunt u in het algemeen meepraten over veranderingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de begeleiding?
nvt
16. Heeft u informatie gekregen over hoe u een formele klacht moet indienen als u niet tevreden bent?
nvt
Heeft u nog opmerkingen over de informatievoorziening binnen SGL?
 
18. Kunt u samen met uw begeleider invulling geven aan uw zorgplan en waar nodig wijzigen?
nvt
19. Heeft u voldoende overleg over uw zorgplan?
nvt
20. Bent u voldoende op de hoogte van de inhoud van uw zorgplan?
nvt
21. Worden de afspraken en acties uit uw zorgplan nagekomen?
nvt
Heeft u nog opmerkingen over uw SGL zorgplan? Vul dat hieronder in.
 
22. Heeft u het gevoel dat u medewerkers in vertrouwen kunt nemen?
nvt
23. Voelt u zich op uw gemak tijdens de begeleidingsmomenten? 
nvt
24. Vind u dat medewerkers goed inspelen bij zaken als pesten, agressie, lastig vallen?
nvt
Heeft u nog opmerkingen over de veiligheid? Vul dat hieronder in.
 
25. Zou u begeleid zelfstandig wonen van SGL aanbevelen bij familie, vrienden of kennissen?
nvt
26. Als u Begeleid Zelfstandig Wonen van SGL een cijfer mocht geven op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer zou u dan geven? Een 1 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent heel erg goed.
nvt
Heeft u verder nog vragen en opmerkingen m.b.t. de dienstverlening van SGL?