2787-AC Havikstraat-20171026

Heeft u verder nog vragen en opmerkingen m.b.t. de dienstverlening van SGL?
 
Uw voornaam
M.J.L.
Uw achternaam
Moonen
Uw geboortedatum
 
Locatie
AC Havikstraat
Invuldatum
20171026
1. Sluit het activiteitenprogramma voldoende aan op wat u nodig heeft?
Meestal
2. Heeft u de mogelijkheid om een afwisselend activiteitenaanbod te volgen?
Nee
3. Heeft u behoefte aan regelmatig vernieuwing van het activiteitenaanbod?
Nee
4. Motiveren de medewerkers u bij het deelnemen aan activiteiten?
Ja
5. Is de kwaliteit van de beschikbare apparatuur en materialen voldoende? Denk hierbij aan computers, sportapparatuur, gereedschap, etc.
Meestal
6. Krijgt u voldoende begeleiding en/of ondersteuning bij de activiteiten waaraan u deelneemt?
Ja
Heeft u nog opmerkingen over de dagactiviteiten? Vul dat hieronder in.
Bij punt 2 en 3 : maar 1 ochtend in de week heb ik weinig aan afwisselend aanbod en vernieuwing aanbod
7. Behandelen medewerkers u met respect?
Ja
8. Zijn medewerkers geïnteresseerd in u als persoon? (Bijvoorbeeld levensloop, familie, etc.)
Ja
9. Vind u dat er voldoende contact is tussen de begeleiding van het activiteitencentrum en uw mantelzorger/partner?
nvt
10. Komen medewerkers gemaakte afspraken na?
Meestal
11. Wordt u naar tevredenheid geholpen als u een vraag heeft?
Ja
12. Gaan medewerkers deskundig om met uw beperking en de gevolgen daarvan?
Ja
13. Behandelen vrijwilligers u met respect?
Ja
14. Tonen vrijwilligers interesse in u als persoon?
Ja
Heeft u nog opmerkingen over de medewerkers/vrijwilligers? Vul dat hieronder in.
Vraaag 9 : nvt doen alles wat ze kunnen
15. Wordt u tijdig geïnformeerd over wijzigingen/gebeurtenissen op uw locatie?
Meestal
16. Kunt u meepraten over aankomende veranderingen op uw locatie?
Soms
17. Heeft u informatie gekregen over hoe u een formele klacht moet indienen als u niet tevreden bent?
Nee
18. Kunt u samen met uw begeleider invulling geven aan uw zorgplan en waar nodig wijzigen?
Nee
19. Heeft u voldoende overleg over uw zorgplan?
Nee
20. Bent u voldoende op de hoogte van de inhoud van uw zorgplan?
Nee
21. Worden de afspraken en acties uit uw zorgplan nagekomen?
Nee
Heeft u nog opmerkingen over uw SGL zorgplan? Vul dat hieronder in.
heb nog nooit mijn zorgplan gezien
22. Heeft u het gevoel dat u medewerkers in vertrouwen kunt nemen?
Ja
23. Voelt u zich op uw gemak in het activiteitencentrum?
Ja
24. Vind u dat medewerkers goed inspelen bij zaken als pesten, agressie, lastig vallen?
Ja
25. Vind u het gebouw veilig? Denk aan valgevaar, vluchtwegen, brandveiligheid.
Nee
Heeft u nog opmerkingen over de veiligheid? Vul dat hieronder in.
Als alle rolstoel patiënten in de gang zijn kunnen voetgangers er niet door Is nog nooit uitleg gegeven over vlucht routes
26. Is het gebouw aangepast aan uw beperkingen? Denk aan toiletten, rustruimtes, hulpmiddelen.
Ja
27. Bent u tevreden over het aanbod van eten en drinken in het AC?
nvt
28. Vind u dat het gebouw voldoende schoon is?
Ja
Heeft u nog opmerkingen over het gebouw of de voeding? Vul dat hieronder in.
Vraag 30 NVT Ik vindt dit een slechte locatie voor een Ac. Handenarbeidlokaal geen ramen Gang is veel te smal ( zie opmerking bij veiligheid )
29. Zou u het activiteitencentrum van SGL aanbevelen bij familie, vrienden of kennissen?
Nee
30. Als u het activiteitencentrum van SGL een cijfer mocht geven op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer zou u dan geven? Een 1 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent heel erg goed.
6
Wat zou SGL moeten verbeteren om een hoger cijfer te krijgen?
Ander gebouw