2887 – AC Maastricht – 20-11-2017

Uw voornaam
 
Uw achternaam
 
Uw geboortedatum
 
Locatie
AC Maastricht
Invuldatum
20-11-2017
1. Sluit het activiteitenprogramma voldoende aan op wat u nodig heeft?
Ja
2. Heeft u de mogelijkheid om een afwisselend activiteitenaanbod te volgen?
Soms
3. Heeft u behoefte aan regelmatig vernieuwing van het activiteitenaanbod?
Ja
4. Motiveren de medewerkers u bij het deelnemen aan activiteiten?
Ja
5. Is de kwaliteit van de beschikbare apparatuur en materialen voldoende? Denk hierbij aan computers, sportapparatuur, gereedschap, etc.
Nee
6. Krijgt u voldoende begeleiding en/of ondersteuning bij de activiteiten waaraan u deelneemt?
Ja
Heeft u nog opmerkingen over de dagactiviteiten? Vul dat hieronder in.
Wegens bezuinigingen gaat het ZAP/WAP minder of zelfs niet helemaal meer door. Mis de sociale/culturele activiteiten. Activiteitenaanbod is basis/niet vernieuwend.
7. Behandelen medewerkers u met respect?
Ja
8. Zijn medewerkers geïnteresseerd in u als persoon? (Bijvoorbeeld levensloop, familie, etc.)
Ja
9. Vind u dat er voldoende contact is tussen de begeleiding van het activiteitencentrum en uw mantelzorger/partner?
Nee
10. Komen medewerkers gemaakte afspraken na?
Ja
11. Wordt u naar tevredenheid geholpen als u een vraag heeft?
Ja
12. Gaan medewerkers deskundig om met uw beperking en de gevolgen daarvan?
Ja
13. Behandelen vrijwilligers u met respect?
Soms
14. Tonen vrijwilligers interesse in u als persoon?
Soms
Heeft u nog opmerkingen over de medewerkers/vrijwilligers? Vul dat hieronder in.
Vraag 9: kan niet meer. Is alleen nu bij calamiteit en verder niet. Vrijwilligers zijn er om meerdere cliënten te ondersteunen bij creatief. Niet één of één en altijd bij dezelfde persoon. Medewerkers kunnen niet tegelijkertijd iedereen helpen met opstarten van het programma.
15. Wordt u tijdig geïnformeerd over wijzigingen/gebeurtenissen op uw locatie?
Ja
16. Kunt u meepraten over aankomende veranderingen op uw locatie?
Nee
17. Heeft u informatie gekregen over hoe u een formele klacht moet indienen als u niet tevreden bent?
Ja
Heeft u nog opmerkingen over de informatieverstrekking? Vul dat hieronder in.
Als de cliëntenraad een achterbanvergadering houdt op de dag dat men niet komt mag je wel extra komen met eigen vervoer! Andere keren mag je niet extra komen!
18. Kunt u samen met uw begeleider invulling geven aan uw zorgplan en waar nodig wijzigen?
Nee
19. Heeft u voldoende overleg over uw zorgplan?
Ja
20. Bent u voldoende op de hoogte van de inhoud van uw zorgplan?
Ja
21. Worden de afspraken en acties uit uw zorgplan nagekomen?
Ja
Heeft u nog opmerkingen over uw SGL zorgplan? Vul dat hieronder in.
Vraag 21: wijzigen is moeilijk, zowel in AC als WBC. Vraag 22: Op AC alleen evaluatie 1 keer per jaar. Wonen is leidend en wordt zorgvuldig besproken met de cliënt.
22. Heeft u het gevoel dat u medewerkers in vertrouwen kunt nemen?
Ja
23. Voelt u zich op uw gemak in het activiteitencentrum?
Ja
24. Vind u dat medewerkers goed inspelen bij zaken als pesten, agressie, lastig vallen?
Ja
25. Vind u het gebouw veilig? Denk aan valgevaar, vluchtwegen, brandveiligheid.
Meestal
Heeft u nog opmerkingen over de veiligheid? Vul dat hieronder in.
Mis wel de informatie brandoefening voor en met cliënten. Niet alleen brandpreventie oefening met BHV voor de medewerkers.
26. Is het gebouw aangepast aan uw beperkingen? Denk aan toiletten, rustruimtes, hulpmiddelen.
Ja
27. Bent u tevreden over het aanbod van eten en drinken in het AC?
Meestal
28. Vind u dat het gebouw voldoende schoon is?
Ja
Heeft u nog opmerkingen over het gebouw of de voeding? Vul dat hieronder in.
Rustruimtes goed. In de zomer wel veel lawaai en kabaal buiten. Veelal vast tafelindeling voor bepaalde mensen. Cliënten niet flexibel naar elkaar toe.
29. Zou u het activiteitencentrum van SGL aanbevelen bij familie, vrienden of kennissen?
Ja
30. Als u het activiteitencentrum van SGL een cijfer mocht geven op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer zou u dan geven? Een 1 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent heel erg goed.
7
Wat zou SGL moeten verbeteren om een hoger cijfer te krijgen?
 
Heeft u verder nog vragen en opmerkingen m.b.t. de dienstverlening van SGL?