2961-BZW Maastricht Heuvelland-20171030

Wat zou SGL moeten verbeteren om een hoger cijfer te krijgen?
Meer ingaan op mijn hulpvragen en hier ook daadwerkelijk iets mee doen. Dit ook aangezien ik zelf vaker wat vergeet.
Uw voornaam
C.
Uw achternaam
Lemmens
Uw geboortedatum
 
Locatie
BZW Maastricht Heuvelland
Invuldatum
30/10/2017
1. Kunt u zich beter redden door de ondersteuning van Begeleid Zelfstandig Wonen?
Meestal
2. Sluit de ondersteuning aan bij wat u nodig heeft?
Ja
3. Zorgt de ondersteuning door Begeleid Zelfstandig Wonen ervoor, dat uw partner/mantelzorger (deels) ontlast wordt?
Meestal
4. Ondersteunt Begeleid Zelfstandig Wonen u bij de organisatie van uw huishouden?
Meestal
5. Ondersteunt Begeleid Zelfstandig Wonen u bij het regelen en/of op orde houden van uw post/administratie/financiën?
Ja
6. Krijgt u hulp bij het ondersteunen en/of uitbreiden van uw sociale contacten?
Ja
7. Begeleidt Begeleid Zelfstandig Wonen u bij uw dagbesteding/ werk/vrije tijd?
Soms
Heeft u nog opmerkingen over uw zelfredzaamheid? Vul dat hieronder in.
Ik vind dat er eerder ingespeeld moet worden op mijn vraag en behoeften. Ik heb het gevoel dat zaken soms te lang blijven liggen, wat al eerder opgelost hadden kunnen worden.
8. Behandelen medewerkers u met respect?
Ja
9. Zijn medewerkers geïnteresseerd in u als persoon (levensloop, familie, etc.)?
Ja
10. Vind u dat er voldoende contact is tussen de begeleiding van Begeleid Zelfstandig Wonen en uw mantelzorger/partner?
Ja
11. Komen medewerkers gemaakte afspraken na?
Soms
12. Wordt u naar tevredenheid geholpen als u een vraag heeft?
Meestal
13. Gaan medewerkers deskundig om met uw beperking en de gevolgen daarvan?
Ja
Heeft u nog opmerkingen over de medewerkers? Vul dat hieronder in.
 
14. Wordt u tijdig geïnformeerd over wijzigingen/gebeurtenissen met betrekking tot begeleiding?
Ja
15. Kunt u in het algemeen meepraten over veranderingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de begeleiding?
Nee
16. Heeft u informatie gekregen over hoe u een formele klacht moet indienen als u niet tevreden bent?
Nee
Heeft u nog opmerkingen over de informatievoorziening binnen SGL?
 
18. Kunt u samen met uw begeleider invulling geven aan uw zorgplan en waar nodig wijzigen?
Nee
19. Heeft u voldoende overleg over uw zorgplan?
Nee
20. Bent u voldoende op de hoogte van de inhoud van uw zorgplan?
Nee
21. Worden de afspraken en acties uit uw zorgplan nagekomen?
Nee
Heeft u nog opmerkingen over uw SGL zorgplan? Vul dat hieronder in.
Tot op heden ben ik nog niet bekend met het zorgplan, dit zal ik in de toekomst met mijn "nieuwe" begeleiding oppakken.
22. Heeft u het gevoel dat u medewerkers in vertrouwen kunt nemen?
Ja
23. Voelt u zich op uw gemak tijdens de begeleidingsmomenten? 
Ja
24. Vind u dat medewerkers goed inspelen bij zaken als pesten, agressie, lastig vallen?
Nee
Heeft u nog opmerkingen over de veiligheid? Vul dat hieronder in.
Bij vraag 24, dit is voor mij niet van toepassing.
25. Zou u begeleid zelfstandig wonen van SGL aanbevelen bij familie, vrienden of kennissen?
Ja
26. Als u Begeleid Zelfstandig Wonen van SGL een cijfer mocht geven op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer zou u dan geven? Een 1 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent heel erg goed.
7
Heeft u verder nog vragen en opmerkingen m.b.t. de dienstverlening van SGL?
Ik ervaar het luisterend oor wat geboden wordt, door bzw prettig.