3265-AC Sittard-20170809

Heeft u verder nog vragen en opmerkingen m.b.t. de dienstverlening van SGL?
Ben tevreden maar wil niet zoveel vragen.
Uw voornaam
J.A.M.
Uw achternaam
Brouns
Uw geboortedatum
 
Locatie
AC Sittard
Invuldatum
20170809
1. Sluit het activiteitenprogramma voldoende aan op wat u nodig heeft?
nvt
2. Heeft u de mogelijkheid om een afwisselend activiteitenaanbod te volgen?
nvt
3. Heeft u behoefte aan regelmatig vernieuwing van het activiteitenaanbod?
nvt
4. Motiveren de medewerkers u bij het deelnemen aan activiteiten?
nvt
5. Is de kwaliteit van de beschikbare apparatuur en materialen voldoende? Denk hierbij aan computers, sportapparatuur, gereedschap, etc.
nvt
6. Krijgt u voldoende begeleiding en/of ondersteuning bij de activiteiten waaraan u deelneemt?
nvt
Heeft u nog opmerkingen over de dagactiviteiten? Vul dat hieronder in.
Ik wil hier niet aan meewerken. Teveel vragen, daar gaat het me van duizelen.
7. Behandelen medewerkers u met respect?
nvt
8. Zijn medewerkers geïnteresseerd in u als persoon? (Bijvoorbeeld levensloop, familie, etc.)
nvt
9. Vind u dat er voldoende contact is tussen de begeleiding van het activiteitencentrum en uw mantelzorger/partner?
nvt
10. Komen medewerkers gemaakte afspraken na?
nvt
11. Wordt u naar tevredenheid geholpen als u een vraag heeft?
nvt
12. Gaan medewerkers deskundig om met uw beperking en de gevolgen daarvan?
nvt
13. Behandelen vrijwilligers u met respect?
nvt
14. Tonen vrijwilligers interesse in u als persoon?
nvt
Heeft u nog opmerkingen over de medewerkers/vrijwilligers? Vul dat hieronder in.
 
15. Wordt u tijdig geïnformeerd over wijzigingen/gebeurtenissen op uw locatie?
nvt
16. Kunt u meepraten over aankomende veranderingen op uw locatie?
nvt
17. Heeft u informatie gekregen over hoe u een formele klacht moet indienen als u niet tevreden bent?
nvt
18. Kunt u samen met uw begeleider invulling geven aan uw zorgplan en waar nodig wijzigen?
nvt
19. Heeft u voldoende overleg over uw zorgplan?
nvt
20. Bent u voldoende op de hoogte van de inhoud van uw zorgplan?
nvt
21. Worden de afspraken en acties uit uw zorgplan nagekomen?
nvt
Heeft u nog opmerkingen over uw SGL zorgplan? Vul dat hieronder in.
 
22. Heeft u het gevoel dat u medewerkers in vertrouwen kunt nemen?
nvt
23. Voelt u zich op uw gemak in het activiteitencentrum?
nvt
24. Vind u dat medewerkers goed inspelen bij zaken als pesten, agressie, lastig vallen?
nvt
25. Vind u het gebouw veilig? Denk aan valgevaar, vluchtwegen, brandveiligheid.
nvt
Heeft u nog opmerkingen over de veiligheid? Vul dat hieronder in.
 
26. Is het gebouw aangepast aan uw beperkingen? Denk aan toiletten, rustruimtes, hulpmiddelen.
nvt
27. Bent u tevreden over het aanbod van eten en drinken in het AC?
nvt
28. Vind u dat het gebouw voldoende schoon is?
nvt
Heeft u nog opmerkingen over het gebouw of de voeding? Vul dat hieronder in.
 
29. Zou u het activiteitencentrum van SGL aanbevelen bij familie, vrienden of kennissen?
nvt
30. Als u het activiteitencentrum van SGL een cijfer mocht geven op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer zou u dan geven? Een 1 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent heel erg goed.
7
Wat zou SGL moeten verbeteren om een hoger cijfer te krijgen?