3336-AC Kerkrade-20171115

Heeft u verder nog vragen en opmerkingen m.b.t. de dienstverlening van SGL?
 
Uw voornaam
A.H.
Uw achternaam
Meyboom-Verhaeg
Uw geboortedatum
 
Locatie
AC Kerkrade
Invuldatum
20171115
1. Sluit het activiteitenprogramma voldoende aan op wat u nodig heeft?
Meestal
2. Heeft u de mogelijkheid om een afwisselend activiteitenaanbod te volgen?
Meestal
3. Heeft u behoefte aan regelmatig vernieuwing van het activiteitenaanbod?
Ja
4. Motiveren de medewerkers u bij het deelnemen aan activiteiten?
Meestal
5. Is de kwaliteit van de beschikbare apparatuur en materialen voldoende? Denk hierbij aan computers, sportapparatuur, gereedschap, etc.
Soms
6. Krijgt u voldoende begeleiding en/of ondersteuning bij de activiteiten waaraan u deelneemt?
Meestal
Heeft u nog opmerkingen over de dagactiviteiten? Vul dat hieronder in.
 
7. Behandelen medewerkers u met respect?
Ja
8. Zijn medewerkers geïnteresseerd in u als persoon? (Bijvoorbeeld levensloop, familie, etc.)
Soms
9. Vind u dat er voldoende contact is tussen de begeleiding van het activiteitencentrum en uw mantelzorger/partner?
Nee
10. Komen medewerkers gemaakte afspraken na?
Nee
11. Wordt u naar tevredenheid geholpen als u een vraag heeft?
Meestal
12. Gaan medewerkers deskundig om met uw beperking en de gevolgen daarvan?
Ja
13. Behandelen vrijwilligers u met respect?
Ja
14. Tonen vrijwilligers interesse in u als persoon?
Meestal
Heeft u nog opmerkingen over de medewerkers/vrijwilligers? Vul dat hieronder in.
Vrijwilligers en medewerkers hebben vaak niet de tijd om afspraken na te komen. Met zoveel dingen tegelijk bezig.
15. Wordt u tijdig geïnformeerd over wijzigingen/gebeurtenissen op uw locatie?
Nee
16. Kunt u meepraten over aankomende veranderingen op uw locatie?
Nee
17. Heeft u informatie gekregen over hoe u een formele klacht moet indienen als u niet tevreden bent?
nvt
Heeft u nog opmerkingen over de informatieverstrekking? Vul dat hieronder in.
Vraag 17: Weet ik niet. Wijzigingen niet doorgeven terwijl er veel mensen zijn die niet tegen veranderingen kunnen.
18. Kunt u samen met uw begeleider invulling geven aan uw zorgplan en waar nodig wijzigen?
Ja
19. Heeft u voldoende overleg over uw zorgplan?
Ja
20. Bent u voldoende op de hoogte van de inhoud van uw zorgplan?
nvt
21. Worden de afspraken en acties uit uw zorgplan nagekomen?
nvt
Heeft u nog opmerkingen over uw SGL zorgplan? Vul dat hieronder in.
Vraag 23 en 24: deze vragen kan ik niet met ja of nee beantwoorden.
22. Heeft u het gevoel dat u medewerkers in vertrouwen kunt nemen?
Meestal
23. Voelt u zich op uw gemak in het activiteitencentrum?
Ja
24. Vind u dat medewerkers goed inspelen bij zaken als pesten, agressie, lastig vallen?
Soms
25. Vind u het gebouw veilig? Denk aan valgevaar, vluchtwegen, brandveiligheid.
Nee
Heeft u nog opmerkingen over de veiligheid? Vul dat hieronder in.
Bij brandgevaar heb ik mijn twijfels. Daar er nooit een brandoefening ( (op de dagen dat ik kom) heeft plaats gevonden.
26. Is het gebouw aangepast aan uw beperkingen? Denk aan toiletten, rustruimtes, hulpmiddelen.
Ja
27. Bent u tevreden over het aanbod van eten en drinken in het AC?
Ja
28. Vind u dat het gebouw voldoende schoon is?
Nee
Heeft u nog opmerkingen over het gebouw of de voeding? Vul dat hieronder in.
Toiletten en keuken laten zeer te wensen uit.
29. Zou u het activiteitencentrum van SGL aanbevelen bij familie, vrienden of kennissen?
nvt
30. Als u het activiteitencentrum van SGL een cijfer mocht geven op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer zou u dan geven? Een 1 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent heel erg goed.
7
Wat zou SGL moeten verbeteren om een hoger cijfer te krijgen?
Tuurlijk zijn er altijd verbeter punten. Chaotische van team/vrijwilligers. Hygiëne kan verbeterd worden.