3877-AC Brunssum-20171110

Heeft u verder nog vragen en opmerkingen m.b.t. de dienstverlening van SGL?
Nee
Uw voornaam
M.H.J.
Uw achternaam
Consten
Uw geboortedatum
 
Locatie
AC Brunssum
Invuldatum
20171110
1. Sluit het activiteitenprogramma voldoende aan op wat u nodig heeft?
Ja
2. Heeft u de mogelijkheid om een afwisselend activiteitenaanbod te volgen?
Ja
3. Heeft u behoefte aan regelmatig vernieuwing van het activiteitenaanbod?
Soms
4. Motiveren de medewerkers u bij het deelnemen aan activiteiten?
Ja
5. Is de kwaliteit van de beschikbare apparatuur en materialen voldoende? Denk hierbij aan computers, sportapparatuur, gereedschap, etc.
Nee
6. Krijgt u voldoende begeleiding en/of ondersteuning bij de activiteiten waaraan u deelneemt?
Nee
Heeft u nog opmerkingen over de dagactiviteiten? Vul dat hieronder in.
5. schilderen: materiaal verbeteren. 6. te weinig begeleiding: te veel aan cliënten overlaten.
7. Behandelen medewerkers u met respect?
Meestal
8. Zijn medewerkers geïnteresseerd in u als persoon? (Bijvoorbeeld levensloop, familie, etc.)
Soms
9. Vind u dat er voldoende contact is tussen de begeleiding van het activiteitencentrum en uw mantelzorger/partner?
nvt
10. Komen medewerkers gemaakte afspraken na?
Ja
11. Wordt u naar tevredenheid geholpen als u een vraag heeft?
Soms
12. Gaan medewerkers deskundig om met uw beperking en de gevolgen daarvan?
Ja
13. Behandelen vrijwilligers u met respect?
Ja
14. Tonen vrijwilligers interesse in u als persoon?
Soms
Heeft u nog opmerkingen over de medewerkers/vrijwilligers? Vul dat hieronder in.
9. is niet van toepassing
15. Wordt u tijdig geïnformeerd over wijzigingen/gebeurtenissen op uw locatie?
Soms
16. Kunt u meepraten over aankomende veranderingen op uw locatie?
Nee
17. Heeft u informatie gekregen over hoe u een formele klacht moet indienen als u niet tevreden bent?
Ja
Heeft u nog opmerkingen over de informatieverstrekking? Vul dat hieronder in.
 
18. Kunt u samen met uw begeleider invulling geven aan uw zorgplan en waar nodig wijzigen?
Nee
19. Heeft u voldoende overleg over uw zorgplan?
Nee
20. Bent u voldoende op de hoogte van de inhoud van uw zorgplan?
Nee
21. Worden de afspraken en acties uit uw zorgplan nagekomen?
Nee
Heeft u nog opmerkingen over uw SGL zorgplan? Vul dat hieronder in.
- Ik wil beter en meer inzicht in mijn zorgplan. - Ik zie mijn begeleider niet veel. - Ik zou misschien een andere begeleider willen, omdat ik nu geen activiteiten deel met mijn begeleider.
22. Heeft u het gevoel dat u medewerkers in vertrouwen kunt nemen?
Ja
23. Voelt u zich op uw gemak in het activiteitencentrum?
Ja
24. Vind u dat medewerkers goed inspelen bij zaken als pesten, agressie, lastig vallen?
Soms
25. Vind u het gebouw veilig? Denk aan valgevaar, vluchtwegen, brandveiligheid.
Ja
Heeft u nog opmerkingen over de veiligheid? Vul dat hieronder in.
Er is altijd ruimte voor verbetering.
26. Is het gebouw aangepast aan uw beperkingen? Denk aan toiletten, rustruimtes, hulpmiddelen.
Ja
27. Bent u tevreden over het aanbod van eten en drinken in het AC?
Nee
28. Vind u dat het gebouw voldoende schoon is?
Ja
Heeft u nog opmerkingen over het gebouw of de voeding? Vul dat hieronder in.
De voeding is minimaal. Altijd hetzelfde op tafel. Graag het fruit niet weghalen! Er is nu al weinig fruitkeuze.
29. Zou u het activiteitencentrum van SGL aanbevelen bij familie, vrienden of kennissen?
Ja
30. Als u het activiteitencentrum van SGL een cijfer mocht geven op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer zou u dan geven? Een 1 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent heel erg goed.
7
Wat zou SGL moeten verbeteren om een hoger cijfer te krijgen?
Het eten tijdens de lunch kan beter!