4275-BZW Westelijke Mijnstreek-20180316

Uw voornaam
 
Uw achternaam
 
Uw geboortedatum
 
Locatie
BZW Westelijke Mijnstreek
Invuldatum
16/03/2018
1. Kunt u zich beter redden door de ondersteuning van Begeleid Zelfstandig Wonen?
Nee
2. Sluit de ondersteuning aan bij wat u nodig heeft?
Nee
3. Zorgt de ondersteuning door Begeleid Zelfstandig Wonen ervoor, dat uw partner/mantelzorger (deels) ontlast wordt?
Ja
4. Ondersteunt Begeleid Zelfstandig Wonen u bij de organisatie van uw huishouden?
Soms
5. Ondersteunt Begeleid Zelfstandig Wonen u bij het regelen en/of op orde houden van uw post/administratie/financiën?
Ja
6. Krijgt u hulp bij het ondersteunen en/of uitbreiden van uw sociale contacten?
Soms
7. Begeleidt Begeleid Zelfstandig Wonen u bij uw dagbesteding/ werk/vrije tijd?
Ja
Heeft u nog opmerkingen over uw zelfredzaamheid? Vul dat hieronder in.
Dat wat de begeleiding doet is goed en sluit aan maar het is te weinig. Ik heb meer hulp nodig en dat wordt ook door de begeleider beaamt. In het begin ben je je niet zo bewust van wat je nodig hebt. Hoe langer ik met de gevolgen van mijn herseninfarct deal hoe meer ik erachter kom welke begeleiding ik nodig heb.
8. Behandelen medewerkers u met respect?
Ja
9. Zijn medewerkers geïnteresseerd in u als persoon (levensloop, familie, etc.)?
Ja
10. Vind u dat er voldoende contact is tussen de begeleiding van Begeleid Zelfstandig Wonen en uw mantelzorger/partner?
Ja
11. Komen medewerkers gemaakte afspraken na?
Ja
12. Wordt u naar tevredenheid geholpen als u een vraag heeft?
Ja
13. Gaan medewerkers deskundig om met uw beperking en de gevolgen daarvan?
Ja
Heeft u nog opmerkingen over de medewerkers? Vul dat hieronder in.
 
14. Wordt u tijdig geïnformeerd over wijzigingen/gebeurtenissen met betrekking tot begeleiding?
Ja
15. Kunt u in het algemeen meepraten over veranderingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de begeleiding?
Ja
16. Heeft u informatie gekregen over hoe u een formele klacht moet indienen als u niet tevreden bent?
Nee
Heeft u nog opmerkingen over de informatievoorziening binnen SGL?
Wat betreft de klachten die heb ik niet zo snel. Maar als er iets zou zijn dan meld ik me wel.
18. Kunt u samen met uw begeleider invulling geven aan uw zorgplan en waar nodig wijzigen?
Ja
19. Heeft u voldoende overleg over uw zorgplan?
Ja
20. Bent u voldoende op de hoogte van de inhoud van uw zorgplan?
Ja
21. Worden de afspraken en acties uit uw zorgplan nagekomen?
Ja
Heeft u nog opmerkingen over uw SGL zorgplan? Vul dat hieronder in.
 
22. Heeft u het gevoel dat u medewerkers in vertrouwen kunt nemen?
Ja
23. Voelt u zich op uw gemak tijdens de begeleidingsmomenten? 
Ja
24. Vind u dat medewerkers goed inspelen bij zaken als pesten, agressie, lastig vallen?
Ja
Heeft u nog opmerkingen over de veiligheid? Vul dat hieronder in.
Ik heb nog geen gevallen van pesten of lastig vallen meegemaakt. Ik ben er maar 1 dag in de week en die is gevuld en is er geen tijd meer om te pesten.
25. Zou u begeleid zelfstandig wonen van SGL aanbevelen bij familie, vrienden of kennissen?
Ja
26. Als u Begeleid Zelfstandig Wonen van SGL een cijfer mocht geven op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer zou u dan geven? Een 1 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent heel erg goed.
8
Wat zou SGL moeten verbeteren om een hoger cijfer te krijgen?
Meer tijd geven. Meer indicatie. Ik heb meer hulp nodig.
Heeft u verder nog vragen en opmerkingen m.b.t. de dienstverlening van SGL?
Nee ik heb geen vragen meer. Ik hoop dat ik meer indicatie krijg.