5248 – Haarensteyn – 29-10-2018

Voornaam
Eric-Jan
Achternaam
Beek
Geboortedatum
04/04/2018
Locatie
Haarensteyn
invuldatum
29/10/2018
1. Hebben de zorgmedewerkers van 't Heem voldoende tijd voor u?
soms
2. Heeft u het gevoel dat de zorgmedewerkers van 't Heem u kennen? (uw verhaal, uw behoeften en wensen, uw zorgen, problemen en levensvragen)
soms
3. Houden de zorgmedewerkers van 't Heem in de gaten hoe het met uw gezondheid gaat?
soms
4. Houden de zorgmedewerkers van 't Heem rekening met wat u zelf wel en niet kunt?
soms
5. Geven zorgmedewerkers aandacht aan uw familie en/of naaste(n)?
n.v.t.
6. Krijgt u de zorg van 't Heem op de manier zoals u dat wilt?
soms
7. Heeft u het gevoel dat u binnen uw mogelijkheden zelf uw eigen leven vorm en inhoud kunt geven?
altijd
8. Heeft u voldoende inspraak in de zorg die u van 't Heem krijgt?
meestal
9. Komen de zorgmedewerkers van 't Heem de afspraken over de zorg goed na?
soms
10. Zijn de zorgmedewerkers van 't Heem voldoende bereikbaar voor uw vragen?
altijd
11. Biedt het welkomstboek u voldoende informatie?
n.v.t.
Zo niet, welke informatie wilt u van 't Heem ontvangen?
Nooit ontvangen
12. Voelt u zich veilig in huis?
altijd
13. Wordt uw woonruimte goed schoongehouden? (uw woon-/slaapkamer, toilet en douche/ badkamer)
meestal
14. Bent u tevreden over de maaltijden?
altijd
15. Gaan de bewoners prettig met elkaar om?
altijd
16. Worden er voldoende activiteiten georganiseerd?
n.v.t.
17. Sluit het activiteitenprogramma voldoende aan op uw wensen?
n.v.t.
Zo niet, wat mist u?
Doet veel zelf activiteiten , regeld zelf veel hulp via advertenties. Doelgroep sluit niet aan bij eigen leeftijd.
18. Krijgt u voldoende begeleiding en/of ondersteuning om aan de activiteiten deel te nemen?
n.v.t.
19. Zou u 't Heem bij uw vrienden en familie aanbevelen? (op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 = zeer waarschijnlijk niet, en 10 = zeer waarschijnlijk wel)
8
20. Wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu van 't Heem krijgt? (Wat kan beter, zijn er dingen die u mist, wat kan het huis veranderen, of moeten de medewerkers anders werken?)
meneer wil door late dagdienst op bed worden gelegd dan nachtdienst . Steunkousen uitwassen en nachtspalk ( heeft geen eigen netwerk hiervoor)
21. Waar bent u tevreden over als het gaat om de zorg die u nu van 't Heem krijgt?
Algehele zorg
22. Wie heeft u geholpen met het invullen van deze vragenlijst?
een zorgmedewerker