5249 – Haarensteyn – 29-10-2018

Voornaam
Anoniem
Achternaam
Anoniem
Geboortedatum
28/05/1927
Locatie
Haarensteyn
invuldatum
29/10/2018
1. Hebben de zorgmedewerkers van 't Heem voldoende tijd voor u?
meestal
2. Heeft u het gevoel dat de zorgmedewerkers van 't Heem u kennen? (uw verhaal, uw behoeften en wensen, uw zorgen, problemen en levensvragen)
meestal
3. Houden de zorgmedewerkers van 't Heem in de gaten hoe het met uw gezondheid gaat?
altijd
4. Houden de zorgmedewerkers van 't Heem rekening met wat u zelf wel en niet kunt?
altijd
5. Geven zorgmedewerkers aandacht aan uw familie en/of naaste(n)?
altijd
6. Krijgt u de zorg van 't Heem op de manier zoals u dat wilt?
meestal
7. Heeft u het gevoel dat u binnen uw mogelijkheden zelf uw eigen leven vorm en inhoud kunt geven?
meestal
8. Heeft u voldoende inspraak in de zorg die u van 't Heem krijgt?
altijd
9. Komen de zorgmedewerkers van 't Heem de afspraken over de zorg goed na?
meestal
10. Zijn de zorgmedewerkers van 't Heem voldoende bereikbaar voor uw vragen?
altijd
11. Biedt het welkomstboek u voldoende informatie?
n.v.t.
Zo niet, welke informatie wilt u van 't Heem ontvangen?
Nooit ontvangen maar wel een bloemetje.
12. Voelt u zich veilig in huis?
altijd
13. Wordt uw woonruimte goed schoongehouden? (uw woon-/slaapkamer, toilet en douche/ badkamer)
altijd
14. Bent u tevreden over de maaltijden?
meestal
15. Gaan de bewoners prettig met elkaar om?
altijd
16. Worden er voldoende activiteiten georganiseerd?
meestal
17. Sluit het activiteitenprogramma voldoende aan op uw wensen?
meestal
Zo niet, wat mist u?
Wachten op eten in het restaurant duurt erg lang.
18. Krijgt u voldoende begeleiding en/of ondersteuning om aan de activiteiten deel te nemen?
altijd
19. Zou u 't Heem bij uw vrienden en familie aanbevelen? (op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 = zeer waarschijnlijk niet, en 10 = zeer waarschijnlijk wel)
8
20. Wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu van 't Heem krijgt? (Wat kan beter, zijn er dingen die u mist, wat kan het huis veranderen, of moeten de medewerkers anders werken?)
Net iets meer tijd voor mv, bijvoorbeeld voor een praatje en een stukje persoonlijke aandacht.
21. Waar bent u tevreden over als het gaat om de zorg die u nu van 't Heem krijgt?
Mv vindt de zorg goed en als ze iets vraagt dan houden ze daar rekening mee. Dochter heeft mee geholpen met deze lijst invullen.
22. Wie heeft u geholpen met het invullen van deze vragenlijst?
mijn partner/een familielid