5302 – Leyenhof – 12-11-2018

Voornaam
Jans
Achternaam
Van de Laak Van Wijk
Geboortedatum
18/02/2018
Locatie
Leyenhof
invuldatum
12/11/2018
1. Hebben de zorgmedewerkers van 't Heem voldoende tijd voor u?
altijd
2. Heeft u het gevoel dat de zorgmedewerkers van 't Heem u kennen? (uw verhaal, uw behoeften en wensen, uw zorgen, problemen en levensvragen)
altijd
3. Houden de zorgmedewerkers van 't Heem in de gaten hoe het met uw gezondheid gaat?
altijd
4. Houden de zorgmedewerkers van 't Heem rekening met wat u zelf wel en niet kunt?
altijd
5. Geven zorgmedewerkers aandacht aan uw familie en/of naaste(n)?
altijd
6. Krijgt u de zorg van 't Heem op de manier zoals u dat wilt?
altijd
7. Heeft u het gevoel dat u binnen uw mogelijkheden zelf uw eigen leven vorm en inhoud kunt geven?
n.v.t.
8. Heeft u voldoende inspraak in de zorg die u van 't Heem krijgt?
n.v.t.
9. Komen de zorgmedewerkers van 't Heem de afspraken over de zorg goed na?
altijd
10. Zijn de zorgmedewerkers van 't Heem voldoende bereikbaar voor uw vragen?
n.v.t.
11. Biedt het welkomstboek u voldoende informatie?
n.v.t.
Zo niet, welke informatie wilt u van 't Heem ontvangen?
Zij kent het boek niet
12. Voelt u zich veilig in huis?
altijd
13. Wordt uw woonruimte goed schoongehouden? (uw woon-/slaapkamer, toilet en douche/ badkamer)
altijd
14. Bent u tevreden over de maaltijden?
meestal
15. Gaan de bewoners prettig met elkaar om?
meestal
16. Worden er voldoende activiteiten georganiseerd?
altijd
17. Sluit het activiteitenprogramma voldoende aan op uw wensen?
n.v.t.
Zo niet, wat mist u?
Ze doet alleen met sjoelen mee
18. Krijgt u voldoende begeleiding en/of ondersteuning om aan de activiteiten deel te nemen?
altijd
19. Zou u 't Heem bij uw vrienden en familie aanbevelen? (op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 = zeer waarschijnlijk niet, en 10 = zeer waarschijnlijk wel)
7
20. Wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu van 't Heem krijgt? (Wat kan beter, zijn er dingen die u mist, wat kan het huis veranderen, of moeten de medewerkers anders werken?)
Weet ze niet is moeilijk
21. Waar bent u tevreden over als het gaat om de zorg die u nu van 't Heem krijgt?
De zorg is goed en behulpzaam
22. Wie heeft u geholpen met het invullen van deze vragenlijst?
iemand anders