5369 – Torentjeshoef – 01-11-2018

Voornaam
Pieta
Achternaam
Van Baast. De Leest
Geboortedatum
06/09/1923
Locatie
Torentjeshoef
invuldatum
01/11/2018
1. Hebben de zorgmedewerkers van 't Heem voldoende tijd voor u?
altijd
2. Heeft u het gevoel dat de zorgmedewerkers van 't Heem u kennen? (uw verhaal, uw behoeften en wensen, uw zorgen, problemen en levensvragen)
altijd
3. Houden de zorgmedewerkers van 't Heem in de gaten hoe het met uw gezondheid gaat?
altijd
4. Houden de zorgmedewerkers van 't Heem rekening met wat u zelf wel en niet kunt?
altijd
5. Geven zorgmedewerkers aandacht aan uw familie en/of naaste(n)?
altijd
6. Krijgt u de zorg van 't Heem op de manier zoals u dat wilt?
altijd
7. Heeft u het gevoel dat u binnen uw mogelijkheden zelf uw eigen leven vorm en inhoud kunt geven?
altijd
8. Heeft u voldoende inspraak in de zorg die u van 't Heem krijgt?
altijd
9. Komen de zorgmedewerkers van 't Heem de afspraken over de zorg goed na?
altijd
10. Zijn de zorgmedewerkers van 't Heem voldoende bereikbaar voor uw vragen?
altijd
11. Biedt het welkomstboek u voldoende informatie?
altijd
Zo niet, welke informatie wilt u van 't Heem ontvangen?
 
12. Voelt u zich veilig in huis?
altijd
13. Wordt uw woonruimte goed schoongehouden? (uw woon-/slaapkamer, toilet en douche/ badkamer)
altijd
14. Bent u tevreden over de maaltijden?
altijd
15. Gaan de bewoners prettig met elkaar om?
altijd
16. Worden er voldoende activiteiten georganiseerd?
altijd
17. Sluit het activiteitenprogramma voldoende aan op uw wensen?
altijd
Zo niet, wat mist u?
 
18. Krijgt u voldoende begeleiding en/of ondersteuning om aan de activiteiten deel te nemen?
altijd
19. Zou u 't Heem bij uw vrienden en familie aanbevelen? (op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 = zeer waarschijnlijk niet, en 10 = zeer waarschijnlijk wel)
8
20. Wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu van 't Heem krijgt? (Wat kan beter, zijn er dingen die u mist, wat kan het huis veranderen, of moeten de medewerkers anders werken?)
Niets
21. Waar bent u tevreden over als het gaat om de zorg die u nu van 't Heem krijgt?
Ik ben overal tevreden over
22. Wie heeft u geholpen met het invullen van deze vragenlijst?
niemand (ik heb het zelf ingevuld)