5384 – Haarensteyn – 09-11-2018

Voornaam
Henk
Achternaam
Michels
Geboortedatum
08/11/1948
Locatie
Haarensteyn
invuldatum
09/11/2018
1. Hebben de thuiszorgmedewerkers van 't Heem voldoende tijd voor u?
altijd
2. Heeft u het gevoel dat de thuiszorgmedewerkers van 't Heem u kennen? (uw verhaal, uw behoeften en wensen, uw zorgen, problemen en levensvragen)
meestal
3. Houden de thuiszorgmedewerkers van 't Heem in de gaten hoe het met uw gezondheid gaat?
altijd
4. Geven thuiszorgmedewerkers van 't Heem aandacht aan uw familie en/of naaste(n)?
meestal
5. Krijgt u de thuiszorg van 't Heem op de manier zoals u dat wilt?
altijd
6. Heeft u het gevoel dat u binnen uw mogelijkheden zelf uw eigen leven vorm en inhoud kunt geven?
meestal
7. Heeft u voldoende inspraak in de zorg die u van 't Heem krijgt?
altijd
8. Komen de thuiszorgmedewerkers van 't Heem de afspraken over de zorg goed na?
altijd
9. Is het thuiszorgteam van 't Heem voldoende bereikbaar voor uw vragen?
meestal
10. Is de wijkverpleegkundige voldoende bereikbaar voor uw vragen?
meestal
11. Hoort u het op tijd als een thuiszorgmedewerker op een ander moment komt of uitvalt?
meestal
12. Zou u de thuiszorg van 't Heem bij uw vrienden en familie aanbevelen? (op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 = zeer waarschijnlijk niet, en 10 = zeer waarschijnlijk wel)
9
13. Wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu thuis krijgt? (Wat kan beter, zijn er dingen die u mist, wat kan 't Heem veranderen, moeten de medewerkers anders werken?)
 
14. Waar bent u tevreden over als het gaat om de zorg die u nu thuis krijgt?
Alles
15. Wie heeft u geholpen met het invullen van deze vragenlijst?
niemand (ik heb het zelf ingevuld)