5446 – Torentjeshoef – 02-11-2018

Voornaam
 
Achternaam
 
Geboortedatum
 
Locatie
Torentjeshoef
invuldatum
02/11/2018
1. Hebben de thuiszorgmedewerkers van 't Heem voldoende tijd voor u?
meestal
2. Heeft u het gevoel dat de thuiszorgmedewerkers van 't Heem u kennen? (uw verhaal, uw behoeften en wensen, uw zorgen, problemen en levensvragen)
altijd
3. Houden de thuiszorgmedewerkers van 't Heem in de gaten hoe het met uw gezondheid gaat?
altijd
4. Geven thuiszorgmedewerkers van 't Heem aandacht aan uw familie en/of naaste(n)?
n.v.t.
5. Krijgt u de thuiszorg van 't Heem op de manier zoals u dat wilt?
meestal
6. Heeft u het gevoel dat u binnen uw mogelijkheden zelf uw eigen leven vorm en inhoud kunt geven?
meestal
7. Heeft u voldoende inspraak in de zorg die u van 't Heem krijgt?
meestal
8. Komen de thuiszorgmedewerkers van 't Heem de afspraken over de zorg goed na?
altijd
9. Is het thuiszorgteam van 't Heem voldoende bereikbaar voor uw vragen?
altijd
10. Is de wijkverpleegkundige voldoende bereikbaar voor uw vragen?
n.v.t.
11. Hoort u het op tijd als een thuiszorgmedewerker op een ander moment komt of uitvalt?
soms
12. Zou u de thuiszorg van 't Heem bij uw vrienden en familie aanbevelen? (op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 = zeer waarschijnlijk niet, en 10 = zeer waarschijnlijk wel)
10 (= zeer waarschijnlijk wel)
13. Wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu thuis krijgt? (Wat kan beter, zijn er dingen die u mist, wat kan 't Heem veranderen, moeten de medewerkers anders werken?)
graag om ongeveer dezelfde tijd
14. Waar bent u tevreden over als het gaat om de zorg die u nu thuis krijgt?
 
15. Wie heeft u geholpen met het invullen van deze vragenlijst?
niemand (ik heb het zelf ingevuld)