5480 – De Eikelaar – 17-11-2018

Voornaam
Sjaan
Achternaam
van Schijndel van de Pas
Geboortedatum
27/08/1926
Locatie
De Eikelaar
invuldatum
17/11/2018
1. Hebben de zorgmedewerkers van 't Heem voldoende tijd voor u?
altijd
2. Heeft u het gevoel dat de zorgmedewerkers van 't Heem u kennen? (uw verhaal, uw behoeften en wensen, uw zorgen, problemen en levensvragen)
meestal
3. Houden de zorgmedewerkers van 't Heem in de gaten hoe het met uw gezondheid gaat?
meestal
4. Houden de zorgmedewerkers van 't Heem rekening met wat u zelf wel en niet kunt?
altijd
5. Geven zorgmedewerkers aandacht aan uw familie en/of naaste(n)?
altijd
6. Krijgt u de zorg van 't Heem op de manier zoals u dat wilt?
meestal
7. Heeft u het gevoel dat u binnen uw mogelijkheden zelf uw eigen leven vorm en inhoud kunt geven?
meestal
8. Heeft u voldoende inspraak in de zorg die u van 't Heem krijgt?
meestal
9. Komen de zorgmedewerkers van 't Heem de afspraken over de zorg goed na?
meestal
10. Zijn de zorgmedewerkers van 't Heem voldoende bereikbaar voor uw vragen?
meestal
11. Biedt het welkomstboek u voldoende informatie?
altijd
Zo niet, welke informatie wilt u van 't Heem ontvangen?
Is wel veel leesstof. Kan niet alles onthouden. dan lees ik dat opnieuw of in het maandblad.
12. Voelt u zich veilig in huis?
meestal
13. Wordt uw woonruimte goed schoongehouden? (uw woon-/slaapkamer, toilet en douche/ badkamer)
soms
14. Bent u tevreden over de maaltijden?
altijd
15. Gaan de bewoners prettig met elkaar om?
meestal
16. Worden er voldoende activiteiten georganiseerd?
altijd
17. Sluit het activiteitenprogramma voldoende aan op uw wensen?
soms
Zo niet, wat mist u?
 
18. Krijgt u voldoende begeleiding en/of ondersteuning om aan de activiteiten deel te nemen?
meestal
19. Zou u 't Heem bij uw vrienden en familie aanbevelen? (op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 = zeer waarschijnlijk niet, en 10 = zeer waarschijnlijk wel)
8
20. Wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu van 't Heem krijgt? (Wat kan beter, zijn er dingen die u mist, wat kan het huis veranderen, of moeten de medewerkers anders werken?)
Warme maaltijd - ik ben altijd bij de laatsten. Zou graag eerder willen eten. Ben om 12.00 aan tafel en eten vaak klaar na 13.oo. Heb moeite met mensen die eraf zijn en dat er te weinig zijn zoals ik ben.
21. Waar bent u tevreden over als het gaat om de zorg die u nu van 't Heem krijgt?
Vriendelijk, bezorgd. Doen hun best op hun manier.
22. Wie heeft u geholpen met het invullen van deze vragenlijst?
mijn partner/een familielid